Teglstein - Optima - Magistrada


 

Stell og vedlikehold av teglstein

Her finner du informasjon om og veiledning til muring og vedlikehold av teglstein for å sikre et vakkert og holdbart resultat.

    


 

Rengjøring av murverk

1. Valg av rensemetode

Før murerarbeidet påbegynnes, skal det kontrolleres hvordan valgte teglstein kan renses. Dette fremgår av databladet for den valgte teglsteinen, og finnes på hjemmesiden vår.

2. Mur rent

Syrevask kan gi fargeendringer på teglstein og fuge. Syre som trekker inn i murverket svekker fugene og bremser kalkens herding. Mur derfor rent, så syrevask kan unngås.

Se «De 10 bud»-kampanjens veiledning og anbefaling:

3. Gjør rent på riktig tidspunkt

Hvis mørtelen ikke er tørr nok, trekkes mørtelmaterialet ut over steinene, så murverket fremstår med et grått slør når det er tørt – uavhengig av om det brukes vann eller murersyre til rengjøring.

4. Rengjøring av murverk med skuresvamp

Når mørtelfugene er tørre nok, rengjøres murverket for mørtelrester med en skuresvamp (for eksempel Rubi grov skuresvamp eller lignende) Bruk IKKE vann på skuresvampen – svampen skal være ren og tørr under prosessen.

5. Ytterligere rengjøring av murverk med vann

Ved behov for ytterligere rengjøring kan det brukes skumgummibrett med LITT vann – husk å skifte vann OFTE.

6. Ytterligere rengjøring av murverk med syre

Hvis det er ønskelig å rengjøre murverket med syre, skal det kun brukes ferdigblandet murersyre 1:20 (1 del 30 % saltsyre til 20 deler vand). Vi anbefaler bruk av skumgummibrett og bøtte med ruller som brettet presses over, for å redusere mengden syre.

Skift murersyre ofte, da skitten murersyre kan gi misfarginger.

Syrevask gjøres aldri mer enn én gang ovenfra og ned. Ved flere omganger syrevask på samme sted tar murverket skade, og reklamasjonsretten faller bort.

7. Innvendig murverk – bruk ALDRI murersyre eller andre saltsyrebaserte rensemidler

Vi anbefaler at murverk innendørs kun rengjøres med skuresvamp og vann.

Innvendig murverk på ikke syrevaskes med saltsyrebaserte rensemidler. Syredampene kan gi korrosjonsskader på gjenstander av metall.


 

Sustainable project Skibet

Teglsteinene våre

Wienerberger tilbyr en lang rekke fasadestein. Fra de nydelige bløtstrøkne, de rustikke håndbankede, de tradisjonelle ekstruderte teglsteinene til de kullbrente teglsteinene med forskjellige overflatestrukturer. Fargepaletten spenner fra lyse sandfarger via røde, rosé og gule toner til grå og mørke nyanser.


 

Vedlikehold av blankt murverk

Korrekt utført murverk i tegl krever kun litt eller intet vedlikehold. Likevel er det en god idé å utføre regelmessig kontroll av murverket. Denne kontrollen gjøres med 3-5 års mellomrom.

Ettersyn av murverk i tegl foregår ved å se på murverket. Hvis murverket viser tegn på skader, skal det foretas en nærmere undersøkelse av murverket. Den nærmere undersøkelsen bør gjøres av en person med bygningsteknisk kompetanse.

Man bør se etter følgende detaljer:

  • Sprekker i fundamenter og kjellere
  • Skader på teglstein i fasaden
  • Skader på mørtelfuger i fasaden.
  • Fuger rundt vinduene
  • Bevegelsesfuger, elastiske fuger
  • Muravslutninger, for eksempel ved lemurer
  • Murverk umiddelbart over vinduer
  • Sålbenker, murverk under vinduer
  • Fukt på murverket som følge av fukt fra takrenner og taknedløp

Hvis man tar seg tid til å se over murverket sitt med jevne mellomrom, kan man under normale omstendigheter unngå dyre skader og reparasjoner.

Last ned FDV-informasjon (Forvaltning, Drift og Vedlikehold)

Forbereder nedlastning ... Last ned alle (2)

 

_______________


 

Utslag på murverk

Hvorfor oppstår det saltutslag, og hva kan man gjøre med det?

Beskytt murverket ditt mot kraftig oppfukting, og reduser på den måten faren for saltutslag. Det er salt som ledes ut til overflaten ved tørking og som utskilles når vannet fordamper. Se hvorfor saltutslag oppstår og hvordan du best kan hindre det.

Les mer om misfarging og utslag her:


 

     

Spørsmål om stell og vedlikehold av murverk?

Hvis du har spørsmål om stell og vedlikehold av murverk kan du ta kontakt på telefon eller epost.

Kontormiljø - EgernsundAntigraffitibehandling

Problemer med tagging og graffiti er økende, og med dette også behovet for eiendomsbesittere og byggherrer å beskytte bygningsmassen.

På markedet i dag finnes mange typer antigraffitibehandling. Produktene er forskjellige, med ulike bestanddeler og tekniske egenskaper som gjør produktene mer eller mindre egnet som overflatebehandling av teglmurverk.

En antigraffitibehandling skal ivareta flere forhold. Den skal beskytte fasaden mot inntrenging av graffiti og muliggjøre fjerning av dette på en måte som ikke skader underlaget, samtidig som den ikke reduserer murverkets tekniske eller estetiske egenskaper eller fasadens levetid.

En overflatebehandling vil i større eller mindre grad gjøre overflaten tettere og øke klimapåkjenningen på murverket. Dette kan medføre oppsamling av fukt og salter bak overflatebehandlingen og resultere i fukt- og frostskader. Det er avgjørende at produktet som benyttes er diffusjonsåpent, men også riktig utførelse av behandlingen er avgjørende for at resultatet skal bli vellykket. Utførelse skal skje i samarbeid med leverandør av produktet eller ihht dennes anvisning.

Vi har også sett eksempler på at der kun nederste del av fasaden antigraffitibehandles kan inntrengt fukt på oversiden øke fuktbelastningen på det behandlede murverket. Dersom ikke fukt og salter får tørke ut vil dette kunne gi misfarging på innsiden av behandlingen. Det bør også stilles estetiske krav til en overflatebehandling, det bør ikke være synlig at noe er påført, og det bør unngås å benytte produkter som gir en blank overflate eller endrer fargen på murverket.

Det finnes etter hvert mang gode produkter og seriøse aktører. Vår erfaring er at en seriøs leverandør av antigraffitibehandling har ingen problemer med å påta seg ansvaret for sitt produkts egnethet og funksjon. Det vil likevel alltid være nyttig å be om referanseprosjekter der de aktuelle produktene er benyttet for å se hvordan produktene over tid fremstår teknisk og estetisk.


 

Bestill vår 3-i-1 til arkitekten

Inspirasjon, kolleksjon og skissedel i én bok.

Bli inspirert til mønstermurverk med en overflod av farger, uttrykk og nyanser av teglstein.

Bestill 3-i-1 til arkitekten


 

Siste artikler

0Resultater

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.