Single Family house, Vorrevangs Alle in Egaa, Facing Brick W 454 Sort Onyx

Saltutslag på nyoppført teglmurverk

Saltutslag på nyoppført teglmurverk består i hovedsak av hvite, vannløselige saltkrystaller.

 

De vanligste årsakene

Tegl, mørtel og vann inneholder små mengder vannløselige salter. Mørtelvann og tilført fukt utenfra suges opp i teglen og løser opp tilgjengelige vannløselige salter i teglen og i mørtelen.

Når murverket tørker ut transporteres disse saltene utover med vannet og avsettes på fasadens overflate.

 

Utendørs

Det er i hovedsak de 2-3 første årene av byggets levetid av omfanget av saltutslag er størst. På grunn av stor fukttilgang og øket uttørkingshastighet, er våren den årstiden da
saltutslag blomster opp. Normalt forsvinner det i løpet av et par måneder. Regn, «vær og vind»  er vanligvis det beste ”vaskemiddel” mot vannløselige salter på teglfasaden.

De lyse tegltypene som produseres av Wienerberger Finland tilvirkes av engelsk Ball Clay-leire. Denne leiren inneholder en viss mengde vanadium, samt noen vektprosent steinkull. Under brenning kan det dannes vannløselige vanadiumsalter i teglgodset. Basisk kalsiumhydroksid i mørtelvannet reagerer med vanadiumsaltene og kan føre til grønnlige / brunlige saltutslag på teglens overflate. Fukt som uhindret trenger inn i konstruksjonen forverrer situasjonen. Saltene er vannløselige og vil naturlig vaskes vekk ved nedbør, vanligvis i løpet av 2 –3 år. Det er mulig å benytte spesielle syreløsninger etter nærmere avtale med Wienerberger.

Dersom det oppstår konsentrerte steder med stadig tilbakevendende saltutslag er dette tegn på lokal nedfukting og uheldige detaljløsninger. Dette bør sjekkes ut og eventuelt utbedres før det oppstår skader.  

 

Innendørs

Saltutslag på innvendig murte vegger kan oppstå, men normalt i langt mindre grad enn utvendig. Fjerning av salter på innvendig murverk gjøres best med stiv børste og evt. forsiktig bruk av lunkent vann. Det er viktig å la murverket tørke helt ut før man går i gang med eventuelle tiltak.

 

Enkle forhåndsregler gir en ren fasade

  • materialene skal lagres tørt på byggeplass.
  • bruk tørr stein.
  • bruk anbefalt vannmengde i mørtelen.
  • bland ikke for store blandinger.
  • beskytt og dekk til murverket mot nedbør når arbeidet avsluttes for dagen.
  • unngå kloridholdige tilsetninger, sjøsand og sjøvann i mørtelen.

 

Syrevaskning

Syrevask anbefales ikke som rengjøringsmetode for å fjerne saltutslag.

 

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.