Arkitektene leker med teglstein og mørtel på fasaden til Strømmen Verksted

Teglstein: Marziale - Blauwrood Genuanceerd - Tacana | Strømmen Verksted

 

Strømmen Verksted har huset både stålstøperi og mekaniske verksted. Etter at industribyggene ble revet i 2013 har tomta fått et stort potensiale for en områdeutvikling med et nytt spekter av ulike bygg og uteområder. Strømmen Verksted byggetrinn 1 fortsetter den lange tegltradisjonen fra området. De tre boligblokker er kledd med tre forskjellige tegltyper fra Wienerberger, og arkitektene har lekt med fuge og mørtel for å skape variasjon og spill i fasaden.

 

Strømmen Verksted byggetrinn 1 er første byggetrinn i områdeutviklingen av den tidligere industritomta øst for Sagelva. Etter at Thon Eiendom kjøpte opp tomta har målet vært å skape et nytt boligområdet med et yrende liv ned mot elva. Det er Consto Øst som har vært utførende entreprenør på de tre boligblokkene med 70 leiligheter fordelt på opptil sju etasjer. Hille Melbye Arkitekter har vært ansvarlige for reguleringsarbeidet, formgivningen og prosjektering frem til og med rammetillatelse, mens arkitektene Fosse og Aasen har hatt arkitektansvar i gjennomføringsfasen.

Tegl er en naturlig del av Strømmen

Da Hille Melbye Arkitekter fikk i oppgave å gi nytt liv til det tidligere industriområdet, var det viktig å skape sammenheng til resten av omgivelsene og Strømmen Storsenter på andre siden av Sagelva. Både Strømmen Storsenter og flere av de gamle bygningene som ble revet på verkstedsområdet har vært utført i tegl. I tillegg er det eneste gjenværende bevaringsverdige bygget på tomta bygget i rød tegl.

Alf R. Felberg, sivilarkitekt og prosjektleder i Hille Melbye Arkitekter, mener tegl har vært et viktig historisk element fra den tidligere industrivirksomheten og det var derfor et naturlig materialvalg. Teglens egenskaper var også et viktig aspekt: 

- Vi valgte først og fremst tegl på bakgrunnen av materialets kvaliteter. Tegl er vedlikeholdsfritt, bestandig og får patina over tid. Det er varig og hensiktsmessig å bygge i tegl. Det var også et ønske fra kommunen å bygge noe variert. Vi valgte derfor å kle de tre relativt like boligblokkene i hver sin teglfarge, som står godt sammen med den røde bevaringsverdige teglbygningen.  

Til Strømmen Verksted har Wienerberger levert tre typer håndbanket teglstein som varierer mellom lyse og mørke farger. Tove Narvestad, Teknisk sjef i Wienerberger, forteller om de tre tegltypene:  

- Til fasadene på Strømmen Verksted har vi levert tegltypene Marziale, Blauwrood genauceerd og Tacana. Bygg A er utført i Marziale, som er en lys gul tegl med hvite og grønngrå nyanser og sintring i overflaten. Bygg B er kledd med tegltypen Blauwrood genuanceerd som er en vinrød klassisk tegl med et stort spekter av blålilla og rustfargede toner. Det siste bygget, bygg C, er utført med tegltypen Tacana som er en rustikk håndbanket tegl med fargetoner som spenner fra lys gul, terrakotta til mørk brun.

Leker med forskjellige fugeteknikker

For å skape variasjon i fasaden, og imellom byggene, har Hille Melbye Arkitekter jobbet med volum og tatt i bruk forskjellige mur- og fugeteknikker. Teglkledningene består av forskjellige valører med varierende mønster og farger på mørtel og spekking. Arkitektene har erfart hvor mye farge og teknikk på fuge har å si for fasadeuttrykket.  

- For at boligblokkene ikke skulle bli tre like «brunoster», er hvert bygg formgitt av to sammenstilte volum, hvorav den ene avsluttes i 6. etasje, mens den andre strekker seg opp til 7 etasje. Volumene er forskjøvet i forhold til hverandre og for å differensiere og understreke volumene har vi arbeidet med farge og teknikken på fugene. Det ene volumet består av mørke inntrukne horisontale fuger mellom teglsteinen, mens det andre volumet har lyse fuger i flukt med teglsteinene, forteller Felberg.

     
"Vi valgte først og fremst tegl på bakgrunnen av materialets kvaliteter. Tegl er vedlikeholdsfritt, bestandig og får patina over tid. Det er varig og hensiktsmessig å bygge i tegl."

Alf R. Felberg
Sivilarkitekt og prosjektleder i Hille Melbye Arkitekter

     

Hille og Melbye Arkitekter har lang erfaring med murverk og forskjellige murteknikker, og har spesiell interesse for å få frem de forskjellige virkningene. 

- Fargen på fugen har veldig mye å si for tegluttrykket. Flaten får en helt annen karakter om du benytter mørk fuge kontra lys fuge. På bygg A ser vi eksempelvis hvordan det høyeste volumet er utført med lys mørtel sammen med den lyse tegltypen Marziale. På det lavere volumet er det benyttet mørk mørtel og inntrukne horisontale fuger. Ved å krafse ut fugene får man også en mer distinkt og oppdelt flate. I tillegg får fugen en ekstra skyggevirkning ved at det kastes skygge inn i fugen som gjør den enda mørkere, forteller Felberg og tilføyer: 

- Vi ser hvordan de to teknikkene gir en helt ulik tekstur i murverket, men fordi begge volumene har samme tegl, vil bygget fremstå enhetlig og samlet.

Kombinerer tegl med lakkert metall

Selv om Strømmen Verksted er utført med tegl som hovedmateriale, er det alltid behov for et tilleggsmateriale på beslag, karmer, balkongrekkverk, renner og plater under vinduer etc. Her har Hille og Melby Arkitekter gått for lakkert metall. 

Felberg avslutter: 

- Der hvor det ble unaturlig å mure er det benyttet felter med plater, som mellom vinduer i vertikale vindusfelt og ved balkongenes dekkeforkanter. Dette bidrar også til å understreke teglvolumene. Vi valgte mørklakkert metall som et gjennomgående materiale for å roe ned uttrykket på fasaden. Fargen på metallet har en varm undertone som står godt til teglen. I tillegg er fasader mot utvalgte balkonger kledd med tre for å tilføre varme og brudd i fasaden.

 

FAKTA om Strømmen Verksted: 

Prosjektets navn: Strømmen Verksted
Arkitekt:Hille Melbye Arkitekter (forprosjekt/regulering) og Fosse & Aasen (gjennomføringsfase)
Teglstein:Marziale, Blauwrood genuanceerd og Tacana
Oppført: 2020


 


 

Nysgjerrig på vår håndbanket tegl?

Vi leverer håndbanket tegl i mange forskjellige farger.

 

Få inspirasjon her

Inspirasjon rett i innboksen din

Abonner på nyhetsbrevet vårt og få inspirasjon om produkter, prosjekter og andre tiltak direkte i innboksen din.
 

Abonner her

     


 

Siste artikler

0Resultater


 

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.