Campaign handmade bricks


 

Forretningsetikk

Retningslinjer for varsling

Våre verdier

Lidenskap, kreativitet, tillitt og respekt: Disse verdiene danner grunnlaget for våre aktiviteter som bedrift samt vårt daglige samarbeid. De er fast forankret i vår bedriftskultur og reflekterer Wienerberger-gruppens regler, bestemmelser og retningslinjer. Budskapet er helt klart: Vi tolererer ingen former for ulovlig og uetisk adferd eller brudd på krav om overholdelse av lover og bestemmelser!

I Wienerbergers verden er det vår ambisjon at alle – ansatte, kunder, leverandører og samarbeidspartnere – skal etterleve de høyeste standarder for integritet, forretningsetikk og bærekraft og sikre korrekt adferd i hele konsernet.

Varsling: Når noe ikke er helt som det skal være

Det er vårt ansvar å fremme en bedriftskultur som gjenspeiler våre prinsipper. Dette innebærer at alle som er ansvarlige for samsvar og overholdelse i Wienerberger, er forpliktet til å sikre at retningslinjer og prosesser implementeres og etterleves. Det utføres interne og eksterne revisjoner for å verifisere effektiviteten av alle regler og bestemmelser og til innføring av ytterligere forbedringer.

Hvis du har begrunnet mistanke om at våre standarder for adferd blir brutt eller tilsidesatt, må du ikke nøle med å si fra om det! Wienerberger oppfordrer alle sine ansatte, leverandører og samarbeidspartnere til å rapportere eventuelle potensielle forseelser, brudd eller overtredelser av våre etiske retningslinjer!

SeeHearSpeakUp

SeeHearSpeakUp er en ekstern og uavhengig varslingstjeneste som er etablert for å sikre at ansatte, kunder, leverandører og partnere kan si fra om mulige bekymringer på et fortrolig og anonymt grunnlag. SeeHearSpeakUps tjeneste gjør at vi kan verifisere ulovlig, uetisk eller upassende adferd som rapporteres, og å behandle og undersøke mottatte klager via Wienerberger Whistleblowing Committee.

Kanaler for varsling: Slik fungerer det!

Vet du om ulovlig, uetisk eller upassende adferd på din arbeidsplass? Vennligst rapporter saken på en av følgende fortrolige måter:

Ring til:

+44 (00)800 9687 4357

eller send en e-post til:

report@seehearspeakup.co.uk

eller trykk på knappen nedenfor for å rapportere online:


 

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.