Teglstein - Optima - Magistrada


 

Rengjøring og vedlikehold av teglmurverk

Her finner du informasjon om og veiledning til muring og vedlikehold av teglstein for å sikre et vakkert og holdbart resultat.

    


 

Rengjøring av murverk

Ferdig murverk skal være rent og uten skjemmende flekker.

Mur rent

Ved hensiktsmessig tildekking og klimabeskyttelse, kombinert med rengjøring av mørtelspill med kost, svamp, evt. med rent vann når mørtelen har herdet noe, vil behovet for senere rengjøring bli minimalt.

Gjør rent på riktig tidspunkt

Det er viktig å utføre vask på riktig tidspunkt, dersom mørtelen ikke er tørr nok trekkes mørtelsløret ut på steinen og murverket fremstår med et grått slør.

Rengjøring av murverk med skuresvamp

Når mørtelfugene er tørre nok, rengjøres murverket for mørtelrester med en skurepad. Ikke bruk vann på «skurepaden» – den skal være ren og tørr under prosessen.

Ytterligere rengjøring av murverk med vann

Ved behov for ytterligere rengjøring kan det brukes Washboy / skumgummibrett med litt vann – husk å skifte vann ofte.

Generelt om rengjøringsmetoder for ulike tegltyper

Rengjøringsmetode skal tilpasses materialene og utføres på en slik måte at det ikke forringer materialenes tekniske eller estetiske kvalitet.

Syrevask for å fjerne mørtelsøl skal i utgangspunktet unngås. Eventuell syrevask må tilpasses tegltype og skal avklares med Wienerberger.

Rød ekstrudert og bløtstrøken tegl:
Teglstein av rødbrennende leire uten andre tilsetninger i leirgods eller på overflate kan, dersom det er nødvendig, rengjøres med saltsyre. Vanlige retningslinjer for syrevask skal følges.

Det skal foreligge en godkjent arbeidsbeskrivelse som inkluderer tildekking, forvanning, syretype og -konsentrasjon, nøytralisering og skylling, oppsamling av syrerester.

Gul og okerfarget ekstrudert og bløtstrøken tegl:
Gulbrennende leire eller leire tilsatt kalk og mangan skal ikke saltsyrevaskes da dette kan endre teglgodsets farge. Disse tegltypene kan rengjøres med fruktsyrer.

Håndbanket tegl:
Håndbanket tegl kan ikke rengjøres med syrevask, sandblåsing eller høytrykkspyling da dette kan påvirke teglens overflate og estetiske uttrykk.

Hvit / lys tegl:
Lys tegl basert på kaolinleire kan dersom det er behov rengjøres i henhold til egen vaskerutine basert på hydrogenperoksid og salpetersyre.

Behov for å fjerne annen nedsmussing av murverk må tilpasses hva som skal fjernes samt tegltype. Kjemisk eller mekanisk rengjøring skal utføres av profesjonelle aktører

Innvendig murverk

Murverk innendørs bør kun rengjøres med skuresvamp og vann.

Innvendig murverk skal ikke syrevaskes med saltsyrebaserte rensemidler. Avgassing kan gi korrosjonsskader på gjenstander av metall.


 

Sustainable project Skibet

Teglsteinene våre

Wienerberger tilbyr en lang rekke fasadestein. Fra de nydelige bløtstrøkne, de rustikke håndbankede, de tradisjonelle ekstruderte teglsteinene til de kullbrente teglsteinene med forskjellige overflatestrukturer. Fargepaletten spenner fra lyse sandfarger via røde, rosé og gule toner til grå og mørke nyanser.


 

Vedlikehold av murverk

Korrekt utført murverk i tegl krever minimalt vedlikehold. Likevel er det en god idé å utføre regelmessig kontroll av murverket. Denne kontrollen gjøres med 3-5 års mellomrom.

Ettersyn av murverk i tegl foregår i første omgang visuelt. Dersom murverket viser tegn på skader, skal det foretas en nærmere undersøkelse av en person med bygningsteknisk kompetanse. Eventuelle begynnende skader skal utbedre umiddelbart.

Man bør se etter følgende detaljer:

  • Skader på teglstein i fasaden
  • Skader på mørtelfuger i fasaden
  • Bevegelsesfuger, elastiske fuger
  • Beslagsløsninger
  • Murverk umiddelbart over vinduer
  • Sålbenker, murverk under vinduer
  • Riss / sprekker i murverket og fundamenter
  • Fukt og saltutslag på murverket som følge av stor fuktpåkjenning eller dårlig ventilering av teglvangen

Fasadevask utføres ved behov, intervall er avhengig av miljø- og klimabelastning. Fasadevask utføres med rent, varmt vann, eventuelt nøytrale vaskemidler

Last ned FDV-informasjon (Forvaltning, Drift og Vedlikehold)

Forbereder nedlastning ... Last ned alle (2)

 

 

Saltutslag på murverk

Tegl, mørtel og vann inneholder små mengder vannløselige salter. Mørtelvann og tilført fukt utenfra suges opp i teglen og løser opp tilgjengelige salter. Når murverket tørker ut transporteres saltene utover med vannet og avsettes på fasadens overflate. Det er i hovedsak de 2-3 første årene av byggets levetid at omfanget av saltutslag er størst. På grunn av klimatiske forhold, med stor fukttilgang og økt uttørkingshastighet, er våren den årstiden da saltutslag blomstrer opp.

Vannløselige salter som normalt oppstår på nyoppført murverk vil normalt vaskes bort av regn og vind i løpet av få år.

Saltutslag på innvendig murverk kan børstes vegg med en litt stiv kost etter at murverket er tørket ut. Saltutslag som ikke forsvinner eller kommer tilbake tyder på uheldige detaljløsninger, som f.eks manglende lufting av teglkledning eller stor lokal fukttilførsel og bør undersøkes.

De lyse tegltypene som produseres av Wienerberger Finland tilvirkes av engelsk Ball Clay-leire. Denne leiren inneholder en viss mengde vanadium, samt noen vektprosent steinkull. Under brenning kan det dannes vannløselige vanadiumsalter i teglgodset. Basisk kalsiumhydroksid i mørtelvannet reagerer med vanadiumsaltene og kan føre til grønnlige / brunlige saltutslag på teglens overflate. Store mengder fukt som uhindret trenger inn i konstruksjonen forverrer situasjonen. Saltene er vannløselige og vil naturlig vaskes vekk ved nedbør, vanligvis i løpet av 2 –3 år. Lys tegl basert på kaolinleire kan dersom det er behov rengjøres i henhold til egen vaskerutine basert på hydrogenperoksid og salpetersyre, les mer her: lenke rengjøring av tegl av kaolinleire

Kalkutfelling / Lime run
Herdeprosessen i mørtelen danner i kalsiumhydroksid. Når kalsiumhydroksid løses i vann kan den transporteres til overflaten, der den krystalliserer og kan reagere med CO2 i lufta til kalsiumkarbonat. Slike utfellinger kalles også «lime run», og fremstår som kraftige hvite renner fra mørtelfugen. Erfaring viser at omfanget av slike utfellinger ofte kan knyttes til stor fuktpåkjenning under utførelse.
Lim run kan fjernes, så raskt som mulig, ved hjelp av vann / damp over 95 0C, eller egnet kjemisk produkt.


 

     

Spørsmål om stell og vedlikehold av murverk?

Hvis du har spørsmål om stell og vedlikehold av murverk kan du ta kontakt på telefon eller epost.

Kontormiljø - Egernsund


 

Bestill vår 3-i-1 til arkitekten

Inspirasjon, kolleksjon og skissedel i én bok.

Bli inspirert til mønstermurverk med en overflod av farger, uttrykk og nyanser av teglstein.

Bestill 3-i-1 til arkitekten


 

Siste artikler

0Resultater

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.