People working at the office

  

Åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Åpenhetsloven kan defineres som sosial bærekraft og er i tråd med det økte kravet om et ansvarlig næringsliv. Trenden over hele Europa er å pålegge virksomheter å utføre risikovurderinger som dekker menneske- og arbeidsrettigheter, klima, miljø, antikorrupsjon, hvitvasking og andre økonomiske misligheter, i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Dette sikres ved å bruke vår Supplier Code of Conduct som grunnlaget.

I tillegg bruker vi våre generelle innkjøpsvilkår for å minimere risikoen innen forsyningskjeden.

Wienerberger plikter å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper i henhold til åpenhetsloven.

For at vi skal oppfylle kravene til aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven, holder vi oversikt over forhold internt i egen virksomhet, inkludert å kartlegge leverandørkjeder og andre forretningspartnere. Når arbeidet med kartlegging er gjennomført fungerer det som et godt grunnlag for å lage et detaljert risikobilde.

Risikobildet består av ulike faktorer samt et poengsystem hvor våre leverandører må et antall poeng for å være en godkjent underleverandør. Wienerberger bruker et egenvurderingsskjema for å innhente risikorelatert informasjon.

Det foretas en analyse (bl.a. ved å bruke Global Right Index) av hvor stor risiko det foreligger for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i de ulike delene av virksomheten internt, i leverandørkjedene og hos øvrige forretningspartnere. Ved en slik risikoanalyse bygger vi som virksomhet kompetanse som benyttes til å foreta prioriteringer av de områdene der risikoen er størst, og begynne det videre arbeidet med aktsomhetsvurderinger innenfor disse områdene. Resultatene av denne analysen kan deles ved skriftlig forespørsel i henhold til åpenhetsloven § 6 og 7.

 

Kort oppsummert kan åpenhetsloven deles i tre:

  1. Aktsomhetsvurderinger
  2. Offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene
  3. Innsynsrett for “enhver”
People walking on connecting bridges at Vienna Twin Towers
Åpenhetsloven | Wienerberger AS

 

 

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss?

Ta kontakt med oss her.

 

 

Wienerberger som arbeidsplass

Kulturen vår er uformell, og i det daglige arbeider vi tett på hverandre, både ledere og ansatte, selv om vi holder til på forskjellige adresser rundt i landet. Vi er lidenskapelig opptatt av jobben vår, og du vil bli møtt av kolleger med stor kunnskap innenfor deres områder – og alle brenner for tegl.

Forretningsetikk

Passion, kreativitet, tillit og respekt: Disse verdiene danner grunnlaget for våre aktiviteter som bedrift samt vårt daglige samarbeid. De er fast forankret i vår bedriftskultur og reflekterer Wienerberger-gruppens regler, bestemmelser og retningslinjer. Budskapet er helt klart: Vi tolererer ingen former for ulovlig og uetisk adferd eller brudd på krav om overholdelse av lover og bestemmelser!
 

 

 

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.