paver, penter, paving stone, square, people, Titan, Schwarzbraun Kohlebrand, Rotblaubunt Kohlebrand, Penter Blue, Köln, Penter Gelbbunt Kohlebrand


 

Rengjøring og vedlikehold av marktegl

Her finner du informasjon og gode råd om vedlikehold av marktegl for å sikre et vakkert og holdbart resultat.

Hvis belegningen utsettes for naturlige vær- og klimaforhold, vil de forbli vakre og rene i fargene. Ved innendørs bruk eller ved bruk i overdekte områder som for eksempel carporter, kan det være behov for feiing og vask med milde rengjøringsmidler nå og da.

1. Forurensning/tilgrising fra andre håndverksarbeider

Dersom det er fare for forurensning/tilgrising i forbindelse med andre håndverksarbeider, må overflaten på markteglet beskyttes med tilstrekkelig tykk byggefolie - skulle det likevel komme mørtel - eller malingrester på markteglet, kan dette fjernes med et av rengjøringsmidlene som fås i handelen.

Bruksanvisningen fra produsenten av rengjøringsmiddelet må følges.

Som regel er det smart å først teste virkningen av rengjøringsmiddelet på et avgrenset område av belegningen.

2. Saltavleiring på overflaten

2.1 Årsak til saltavleiringer

Wienerberger marktegl er gjennomfarget og fargeekte, dels på grunn av råmaterialene som benyttes, og dels på grunn av den keramiske brenningen.

Likevel kan det noen ganger forekomme saltavleiring på overflaten av markteglet etter legging. Det dreier seg normalt om vannoppløselige salter som natrium-, kalium-, eller magnesiumsulfat. Disse saltene fraktes opp ved hjelp av kapillarkreftene til overflaten av markteglet hvor vannet etter fordamping avsetter de vannoppløselige saltene på markteglets overflate.

Unntaksvis hender det at bunnlaget eller avrettingssanden kan inneholde vannoppløselige salter. Disse saltene kan langsomt transporteres gjennom markteglet og komme til syne på overflaten som saltutfellinger. Hvis det blir plassert planter i krukker på markteglet, kan humus, kalk eller andre innholdsstoffer føre til overflatebelegg på teglet.

Ved legging av marktegl i overdekte områder, kan det forekomme saltutfelling, fordi den regelmessige overflaterengjøringen som normalt gjøres ved hjelp av regn, ikke skjer under tak.

For å simulere den naturlige vaskeeffekten fra regnet, bør de overdekte områdene regelmessig kostes med vann. Rengjøring av belegningsområdet med høytrykksspyler anbefales ikke, fordi det da er fare for at fugematerialet spyles ut av fugene.

2.2 Utbedring av saltutfellinger

Vannoppløselige saltavleiringer kan fjernes ved kosting eller ved vasking.

Vannoppløselige salter forsvinner på naturlig vis ved hjelp av værmessig påvirkning. Denne påvirkningen kan fremskyndes ved å rengjøre overflatene med kost og vann.

Dersom en avleiring unntaksvis ikke kan fjernes med kost og vann, kan det har foregått kjemisk reaksjon av utblomstrede salter. Da er det nødvendig å fjerne saltutfellingene med høytrykksspyler og, i vanskelige tilfeller, mekanisk rensing, eller eventuelt med steinrensemiddel.

Ved bruk av steinrensemiddel må produsentens anvisninger følges nøye - som regel er det smart å først teste virkningen av steinrensemiddelet på et avgrenset område av belegningen.

Forsøk alltid med den mildeste formen for rensing først. Ved bruk av høytrykksspyler - husk å etterfylle fugene.

3. Veisaltavleiringer på overflaten

På overflaten av markteglet kan det, spesielt om våren, oppstå et hvitaktig belegg. Det hvite belegget ses oftest i perioder med tørt vær. Dette belegget stammer ofte fra veisalt enten i fri form eller som vannoppløselige salter som trenger opp gjennom markteglet som følge av kapillarkreftene.

For å bli kvitt dette belegget, anbefales ganske enkelt kosting av overflaten. Dessuten vil værforholdene gjøre at veisaltavleringene forsvinner litt etter litt.

Prinsipielt anbefales det å benytte grus eller granulat som strømiddel i stedet for salt. Disse materialene kan kostes opp om våren og fjernes fra overflaten.

Ved bruk av veisalt må produsentens anvisninger og doseringer følges nøye.

Salting med urea

Urea kan gi saltavleiringer på samme måte som vanlig veisalt. Urea har ingen effekt ved svært lave temperaturer, og derfor ser man ofte overdosering og dertil følgende økte saltutfellinger.

Ved bruk av urea må produsentens anvisninger og doseringer følges nøye.

Rydding av snø og is

Snø og is kan fjernes med normale snøryddingsredskaper eller med motoriserte snøryddingsmaskiner som feiemaskiner og snøfresere.

Hvis det benyttes manuelle snøryddingsredskaper, må man være forsiktig med skuffer og lignende i metall.

Hvis det anvendes en motorisert snøplog bør bladet være med gummikant, og avstanden til belegningen bør være fra 7 - 10 mm.

4. Fett- og oljeflekker

Fett- og oljeholdige flekker fra for eksempel grill eller dryppende motorvæsker i parkeringsområder. I områder i det fri forsvinner disse flekkene som regel av seg selv.

Man får kjøpt rengjøringsmidler til fjerning av slike flekker i spesialforretninger. Marktegl tåler denne typen rengjøring uten at det oppstår skader på farger eller overflater. Som regel er det smart å først teste virkningen av rengjøringsmiddelet på et avgrenset område av belegningen.

Følg alltid produsentens anvisninger.

5. Mose og alger

Det kan oppstå biologisk vekst på marktegl.

Biologisk vekst oppstår typisk i områder med skygge og i områder som ikke blir belastet av ferdsel. Biologisk vekst er naturlig forekommende, og kommer på alle overflater hvor det er vekstbetingelser. Markteglet tar ikke skade av biologisk vekst.

Den biologisk veksten kan fjernes med vanlige rengjøringsmidler, eller ved hjelp av midler som er velegnet til fjerning av alger. Følg alltid produsentens anvisninger. Man vil vanligvis oppleve at den biologiske veksten kommer tilbake ganske raskt etter rengjøringen.

6. Fuger

Det er viktig å bruke grovkornet fugesand, en grov kornkurve bidrar til å sikre at fugen forblir fylt også etter kraftige regnskyll eller etter mekaniske påvirkninger. Det anbefales å sikre at fugene alltid er fylt opp. Hvis ikke fugene er fylte, bør de etterfylles.

Det kan forekomme gress i fugene, spesielt ved bredere fuger. Ønsker man å fjerne gresset, kan dette gjøres mekanisk. Husk å etterfylle fugene med sand etter fjerning av gress. Sanden er en uunnværlig del av belegningen, og bidrar til å sikre stabiliteten.

Erfaringsmessig kan fugesand med ugresshemmer gi opphav til fremvoksende skjolder på belegningsstein, derfor kan vi ikke anbefale denne typen fugesand til Wienerberger marktegl.

     


 

Project Toeyen Torg in Norway

Marktegl fra Wienerberger

Våre marktegl fåes i et standardsortiment med de mest populære steinene. I tillegg har vi tilgang til en stor bakkatalog av flotte belegningsstein fra våre hollandske og tyske fabrikker.

 

__________

 

Marktegl til nybygg?

Trenger du sparring om marktegl som er utviklet spesielt for nybygg og andre prosjekter med spesielle krav til fargespill og estetikk?

Kontakt vår salgsavdeling her

Inspirasjon rett i innboksen din

Abonner på nyhetsbrevet vårt og få inspirasjon om produkter, prosjekter og andre tiltak direkte i innboksen din.
 

Abonner her


 

Siste artikler

0Resultater


 

Referanser

0Resultater


 

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.