Machinaal straten | Landgoed Driessen, Waalwijk


 

Leggeveiledning for belegningsstein

Før man begynner leggingen av marktegl, må det gjøres en del forarbeid for å sikre et godt resultat.

 

Det er viktig at oppbyggingen av dekket dimensjoneres i forhold til påtenkt trafikk -og klimabelastning. Under følger en forenklet veileder for legging av belegningsstein i tegl. For trafikkerte områder for øvrig, anbefaler vi at kravene i Statens Vegvesens Håndbok N200 følges.

1 - Oppmåling

Oppmåling av linjer og høydemål må være nøyaktig. Høydestolpene plasseres slik at de ikke er i veien for de forskjellige arbeidsoppgavene som skal utføres. Høydestolpene slås ned i bakken slik at overkanten angir belegningens ferdige høyde eller avrettingslagets toppsjikt. Belegningen må legges med fall, slik at vann ledes vekk fra overflaten.

2 - Utgravingsarbeid

Utgravingen må tilpasses i dybden i forhold til bunnlaget (forsterkningslag og bærelag), og belegning (settelag og belegningsstein). Bunn og sider må bære og støtte bunnlaget og lede vannet bort. Bunnen og utgravingen må være jevn og komprimeres med trommel eller vibroplate og, av hensyn til vannavledningen, ha fall ut til sidene.

Drenering og bortleding av vannet er ekstra viktig på steder hvor utgravingen danner et basseng og hvor jorden er leirholdig.

3 - Bunnlag og avrettingssand

Passaqua clay pavers on sustainable compound site in Waregem

Belegningen må hvile på et solid bunnlag som kan være stabil grus eller bunnsikringsgrus som komprimeres med vibroplate. Bunnlaget er altså både fundament og dreneringslag.

Ved belegning av innkjørsel anbefales det å legge:

  • 3 cm settesand
  • 10-12 cm stabil grus
  • 15 cm bunnsikringsgrus ved jord med normal bæreevne

Ved belegning av stier og terrasser anbefales det å legge:

  • 3 cm avrettingssettesand
  • 10-12 cm stabil grus

Avrettingssanden i settelaget skal oppta små ujevnheter i bærelag og dimensjonsforskjeller i markteglen. Krav til jevnhet i settelag er samme jevnhetskrav som for marktegl belegget. Dersom avviket er for stort skal bærelaget justeres. Settelagets tykkelse skal ikke økes.

4 - Legging av belegningsstein

Man kan med fordel bruke avrettingsskinner og avretteingsbrett. Skinnene legges ut i hver side i høyde med undersiden av steinene: man må regne med en viss overhøyde for setting!

Avretteingsbrettet trekkes på kant, slik at man oppnår en helt plan sandflate som steinene legges på.

Markteglet skal legges med en fuge på 3-5 mm

- det er viktig, fordi steiner lagt kant mot kant gir kantskader. Fugen har den fordelen at den absorberer vertikale belastninger som belegningsflaten utsettes for.

Fugematerialet skal være tørket knust sand i kornstørrelse 0-4 mm som feies ned mellom steinene. Belegningen komprimeres ved bruk av en vibroplate med vulcolanmatte.

Det anbefales ikke å bruke ugresshemmende fugesand da tegl normalt ikke tåler den høye pH-verdien mange av disse produktene har.

Ved legging av marktegl anbefales det å blande steiner fra de forskjellige pallene for å oppnå et jevnt fargespill.

5 - Behandling av overflaten på marktegl

Som sikring mot glatt dekke ved vinterdrift anbefaler vi å strø overflaten med grus eller granulat i stedet for salt.

Generelt anbefaler vi å ikke bruke produkter som inneholder urea, fordi det kan forårsake saltuttrekk/hvitt støv i overflaten. Dette kan også forekomme med ugresshemmende fugesand. Kontakt produsenten for opplysninger om bruk.

     


 

Project Toeyen Torg in Norway

Marktegl fra Wienerberger

Våre marktegl fåes i et standardsortiment med de mest populære steinene. I tillegg har vi tilgang til en stor bakkatalog av flotte belegningsstein fra våre hollandske og tyske fabrikker.

 

__________

 

Marktegl til nybygg?

Trenger du sparring om marktegl som er utviklet spesielt for nybygg og andre prosjekter med spesielle krav til fargespill og estetikk?

Kontakt vår salgsavdeling her

Inspirasjon rett i innboksen din

Abonner på nyhetsbrevet vårt og få inspirasjon om produkter, prosjekter og andre tiltak direkte i innboksen din.
 

Abonner her


 

Siste artikler

0Resultater


 

Referanser

0Resultater


 

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.