Bamble videregående skole: Røde bekledningstegler i dyp furuskog

Facade cladding: URBAN U Holmen | Bamble videregående skole, Norway

 

Bamble vgs. har gjennomgått en spennende utvidelse med arkitekt Trine Bang som prosjektleder hos SPINN Arkitekter AS. Målet var å skape et miljøvennlig, arealeffektivt byggeprosjekt som harmoniserte med den eksisterende skolen, tok hensyn til naturen rundt, og samtidig tilbød best mulig læringsområder. Valget av den røde bekledningsteglen URBAN U Holmen fra Wienerberger bidro til å skape en enhetlig arkitektur som både var funksjonell og estetisk tiltalende.

 

Bamble vgs. har vært et spennende byggeprosjekt med arkitekt Trine Bang som prosjektleder hos SPINN Arkitekter AS, hvor oppgaven har vært å tegne en utvidelse i form av et nybygg til skolen. Det ble valgt røde bekledningstegl fra Wienerberger da nybygget skulle formidle samhørighet med det eksisterende skolebygget. Byggherre har vært Vestfold og Telemark fylkeskommune, og Backe Vestfold og Telemark var entreprenør med rådgivergruppe.

- Visjonen har vært at det skulle være et miljøvennlig, arealeffektivt prosjekt som fungerer godt sammen med eksisterende skole i skala og materialitet, som gir minst mulig fotavtrykk for å bevare kollen i øst, og samtidig skape et enhetlig anlegg med gode læringsarealer, forteller Bang.

   

"Den avgjørende grunnen til at skjermtegl fra Wienerberger ble valgt var at der var tilgjengelig miljødokumentasjon i forhold til klimagassavtrykk da dette er en plusshus-skole som lager mer energi enn den bruker, med høye krav i forhold til miljøavtrykk."

Trine Bang
Arkitekt og prosjektleder hos SPINN Arkitekter AS

   

Skjermtegl i de dype skoger

For Bang har tilpasningen til den omkringliggende natur vært særdeles viktig for dette prosjektet.

- Bevaring av kollen, nærheten til furutrærne i den omliggende gamle kalkfuruskogen, omkransningen av samlingsplass i midten, og det å få samlet alt til et enhetlig anlegg har vært viktig. Det at vi har komprimert bygget for å minimere skolens fotavtrykk, men samtidig skaper variasjon i høyder for å tilpasse seg eksisterende bebyggelse. Det har også vært fokus på tydelig inndeling av nybygget, og fine materialer, forteller Bang og fortsetter:

- Gjennomsyn til naturen med siktlinjer gjennom hele nybygget, i mellombygget fra skogen i øst til vest, og ellers med bruk av en del glass, også innvendig, slik at naturen trekkes inn er noe av det vi er godt fornøyd med.

Bekledningstegl ble valgt som fasade til dette prosjektet for å skape et samlet uttrykk, Bang forklarer:

- Nybygget er et plusshus, og det har gitt noen premisser i forhold til byggesystem, materialvalg og lignende. Det har en skala og materialbruk som er en videreføring av eksisterende skole, noe som bidrar til at Bamble vgs. framstår som et helhetlig anlegg. Eksisterende videregående er utført i rødlig tegl. Det nye TI-bygget i sør kles i en rød Wienerberger skjermtegl som en formidler mellom tegl og trekledning på undervisningsvolumet i massivt tre i øst.

   

"At vi ville bruke skjermtegl var klart tidlig. Det er et robust og presist materiale som eldes fint på de tyngre funksjonene for TEK-avdelingen, med en materialitet og farge som snakket med eksisterende bygg, samtidig som det hadde et nyere uttrykk, med blant annet gjærede hjørner."

Trine Bang
Arkitekt og prosjektleder hos SPINN Arkitekter AS

URBAN U Holmen

Det er bekledningstegl URBAN U Holmen som har blitt valgt til nybygget for Bamble vgs. Det er en bekledningstegl som både kan bukes til fasade og tak. Teglens overflate er ru, variert og har et elegant utseende med sin dype vinrøde farge med svarte nyanser. URBAN U Holmen er laget av 100 % ren leire, er svært robust og krever ikke noe vedlikehold.

Og akkurat bruken av skjermtegl til dette byggeprosjektet trekker Bang fram som et stort pluss til arkitekturen til Bamble vgs.

- Materialmessig er det skjermteglen med blant annet de presise gjærede hjørnene noe av det vi liker best. Volumene får være tydelige ved å trekke skjermteglen inn og få fullføre TEK-avdelingsbygget, og trekledning inn rundt massivtrebygget. Mellombygget får framstå som det bindeleddet som det er, og vi har godt samspill med det eksisterende ved materialitet og skala, samtidig som vi ikke kopierer, forteller Bang.

Skjermtegl som et robust materiale i til et skoleplusshus

Byggeprosjektet stod ferdig i sommer 2023 og Bang har tenkt på holdbarhet og framtiden når det gjelder materialvalgene. Hun forteller:

- At vi ville bruke skjermtegl var klart tidlig. Det er et robust og presist materiale som eldes fint på de tyngre funksjonene for TEK-avdelingen, med en materialitet og farge som snakket med eksisterende bygg, samtidig som det hadde et nyere uttrykk, med blant annet gjærede hjørner. Den avgjørende grunnen til at skjermtegl fra Wienerberger ble valgt var at der var tilgjengelig miljødokumentasjon i forhold til klimagassavtrykk da dette er en plusshus-skole som lager mer energi enn den bruker, med høye krav i forhold til miljøavtrykk.

Prosjektleder Bang jobbet også for at dette prosjektet både skulle ta hensyn til brukerne, naturen og budsjettet:

- Det var viktig at brukerne ble hørt i dette prosjektet. Vi klarte å optimalisere bruken av det eksisterende bygget og bevare kollen i øst som var bra både for økonomi, naturmangfold, støyskjerming og utsyn. Og vi fikk laget et gjennomførbart prosjekt innenfor fastlagt budsjett, avslutter Bang.


 

Facade cladding: URBAN U Holmen | Bamble videregående skole, Norway

FAKTA om Bamble videregående skole:

Prosjektets navn: Bamble videregående skole
Arkitektfirma: SPINN Arkitekter AS
Byggherre: Vestfold og Telemark fylkeskommune
Entreprenør: Backe Vestfold og Telemark m/rådgivergruppe
Bekledningstegl: URBAN U Holmen
Oppført: Ferdig sommer 2023


 

Brosjyre URBAN bekledningstegl

Gjenbrukbar, holdbar og vedlikeholdsfri bekledningstegl til tak og fasade. To løsninger – ett produkt.

 

Vil du se flere prosjekter med bekledningstegl?

Her finner du et godt utvalg av referanser der bekledningsteglet vårt har satt sitt preg.


 

Trenger du innspill til valg av teglprodukter?

Så er du hjertelig velkommen til å kontakte våre ansatte. De står klare med gode råd og masse inspirasjon.

 


 

Siste artikler

0Resultater

   

Campaign handmade bricks

Hold deg oppdatert

Abonner på vårt nyhetsbrev og få siste nytt om grønne produkter, bærekraftige prosjekter, dokumentasjon, ombruk, biomangfold og mye mer.

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.