Energiledelse har fått ned energiforbruket betydelig

Sustainability, baeredygtighed

 

Standarden innen energiledelse har hjulpet oss med å redusere energiforbruk og har blitt en stor del av vårt DNA. CO2-regnskapet hos Wienerberger er derfor like viktig for oss som det økonomiske regnskapet. 

Vi går hele tiden over alt med lupe for å optimalisere energiforbruket vårt.

Hos Wienerberger har vi produsert tegl til teglstein helt siden 1843. Ettersom produksjonen av tegl er energikrevende, har vi alltid jobbet aktivt for å redusere energiforbruket fabrikkene våre i de nordiske landene.

- En stor del av kostnadene våre går til innkjøp av energi. Derfor betyr det mye for økonomien vår, og dermed for konkurranseevnen vår, at vi reduserer energiforbruket. Når vi bruker mindre energi er det også bra for klimaet og de kommende generasjoner, sier Andreas Christensen, som er Managing Director Operations, i Wienerberger.

Et viktig verktøy for denne satsingen er standarden i energiledelse, ISO 50001. Med bakgrunn i den har vi beregnet en rekke ukentlige nøkkeltall som vi jobber etter.

- Standarden gir oss et målrettet redskap for å jobbe strukturert med prosessene. Den gir oss et konstant fokus på å redusere energiforbruket vårt, og det har blitt en del av vårt DNA. Alle tenker på å redusere energiforbruket og CO2-utslippet, sier Andreas Christensen og understreker at det er viktig å få medarbeiderne med på laget.

- Ved vår fabrikk på Fyn har vi fått energinivået ned med 25 prosent, fordi medarbeiderne hele tiden har jobbet målrettet med å redusere forbruket, forteller han.

 

Energiledelse minimerer og reduserer forbruket

Ifølge Dansk Standard er energiledelse bra for både klimaet og økonomien – og ved å ta i bruk energiledelse viser den enkelte bedriften også kundene at man gjør en dokumentert innsats for å minske miljøavtrykket.

- Energiledelse er for alle, fordi alle bedrifter oppnår en gevinst ved å redusere energiforbruket sitt. Standarden er et rammeverktøy som gir oversikt over energiforbruket, og dermed får man et solid grunnlag for å minimere og redusere forbruket, sier Anne Holm Sjøberg, som er avdelingssjef i Dansk Standard.

Når en bedrift innfører ISO 50001, som er standarden innen energiledelse, er første skritt å kartlegge energiforbruket. Det kan for eksempel være maskiner som er utdaterte og derfor krever for mye strøm, eller at der er et stort tomgangsforbruk av energi.

- Det er en øyneåpner, og mange blir overrasket over at de bruker energi på noe de ikke var klar over. Når man har styr på hvor man bruker den daglige energien i bedriften, kan man gjøre noe med det, forklarer Anne Holm Sjøberg. 

 

Energimål er et ledd i målsetningen om CO2-nøytral produksjon i 2050

Hos Wienerberger begynte vi å kartlegge energiforbruket ved våre sju fabrikker og satte oss deretter en rekke energimål.

- Det viste seg faktisk at to av våre fabrikker CO2-messig ikke stod til å redde, og derfor besluttet vi oss for å stenge dem. Vi har gått fra sju til fem produksjonssteder som vi deretter har utvidet, og bare den øvelsen har samlet sett redusert CO2-utslippet vårt med 10 prosent her i Norden, forteller Andreas Christensen.

Målet er at vi skal redusere CO2-utslippet vårt med 30 prosent fra 2020 til 2024 og være CO2-nøytrale i 2050.

- Hvis vi fortsetter å jobbe etter standarden og hele tiden har fokus på å forbruke mindre energi, er jeg overbevist om at vi når målet, sier Andreas Christensen.

Flere kunder etterspør klimavennlige teglstein

Kundene våre spør stadig oftere etter bærekraftige og klimavennlige produkter.

- Hvis vi ikke har klimavennlige varer i hyllene, har vi ingen kunder og dermed ingen fremtid. Med en sertifisering kan vi dokumentere innsatsen vår, så derfor er CO2-regnskapet vårt like viktig for oss som det økonomiske regnskapet. Vi går hele tiden over alt med lupe for å finne steder hvor vi kan optimalisere energiforbruket vårt, sier Andreas Christiansen.

Hos Dansk Standard vurderer avdelingssjef Anne Holm Sjøberg at bedrifter typisk oppnår energibesparelser på 10-15 prosent det første året etter innføringen av standarden.

- Når man innfører energiledelse, må man hele tiden holde øye med nøkkeltallene sine og optimalisere energiforbruket sitt. Energiledelse er ikke noen quickfix, men en varig livsstilsendring, sier Anne Holm Sjøberg. 

 

 

_______


Siste nytt om bærekraft

0Resultater

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.