Format og forband

Apartment buildings, Irmabyen in Roedovre, Facing Brick W 445 Hvede

 

Akkurat som musikk har teglflaten noen enkle grunnprinsipper. 

Ut fra disse prinsippene kan man skape alt fra flotte verk som trenger en forklaring til det mer folkelige som kritikerne misliker. 

Det importeres stadig flere tegltyper til Norge, i et utall av formater og kvaliteter. Det kan lett oppstå forvirring.

Formater

Norsk teglformat er 240 mm langt inkludert én fuge. Et murtrinn i norsk format er derfor 60 mm inkl. fuge. Nå er det kun ett teglverk igjen i Norge, og en stor del av forbruket er import – fra Danmark, Nederland, Belgia og England. Dette betyr at norske arkitekter og murere har en rekke nye formater å forholde seg til. De fleste følger imidlertid samme prinsipp; 2 x bredden + 1 fuge = lengden Noen ulike formater og evt. farger/strukturer kan blandes i samme vegg. Dette stiller store krav til planlegging og disiplin både hos arkitekt og håndverker, men kan gi de mest fabelaktige fasader der det gjøres med finesse.

 

 
Norsk format
Norsk rehabformat
3M (MRT 85)
Waalformat
Dickformat
Hilversumformat
Dansk format
Engelsk format
Lengde mm

226

226

285

210

210

240

228

215

Bredde mm

104

85

85

100

100

90

108

102,5

Højde mm

60

60

85

50

65

40

54

65

 

Forband

Når teglsteinene overlapper bindes de sammen i et forband. Dette var viktig for at murverket skulle kunne ta store laster uten at fugene revnet. Det ble brukt svake mørtler med mye lavere fasthet enn selve teglsteinen. Dermed oppsto det behov for forband som var gunstige i forhold til hvor lastene kom fra: Kom lastene loddrett ned, eller skrått, som lastene fra en bue? Herav oppsto blokkforband og kryssforband.

Det var materialkrevende å mure kompakte, tykke vegger. Derfor gikk man etterhvert over til hulmurer med kanaler som også ga utlufting og bedre uttørking av veggen. Hos oss kjenner vi bl.a. Bergens- og Trondheimshulmur. Slike hulmurer har større avstand mellom koppene/binderne. Det var vel noen munker (nonner antagelig) som begynte med munkeforband. Dette satt fantasien i gang og vi fikk en rekke mønstre å pynte fasaden med.

Dette var historien – som vi tar med oss videre. I dag ser vi sjelden en vange som er tykkere enn en ½-stein. Grunnprinsippet i et forband er at teglen deles i fire: ¼-stein kalles også et murtrinn, slik at en stein har fire murtrinn. Det skal ikke brukes mindre tegl eller mindre forband enn ¼ stein. Skiftene kan overlappe hverandre med ¼, ½, ¾. Dette gir et uttall av muligheter – som elementene i et musikkstykke. Teglsteinsmodulen går ikke alltid elegant opp med modulen bygget er tegnet etter. Men siden vi alle disse forbandtypene til rådighet, kan dette enkelt tilpasses

 

 

_______


Ønsker du å få inspirasjon direkte til innboksen din?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og bli inspirert av våre referanser og produkter.

Meld deg på her

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.