Grandkvartalet i Larvik: der marktegl skaper identitet og inkludering

Pavers: Sienna - Mastiek | Grandkvartalet, Norway

 

Grandkvartalet i Larvik er et nytt byutviklingsprosjekt som tar sikte på å skape et attraktivt område for innbyggere og tilreisende året rundt. En avgjørende del av utformingen har vært overgangen fra gatebildet til kvartalet, og her har markteglen spilt en viktig rolle. I tillegg til å skape en helhetlig identitet til kvartalet, har landskapsarkitektene brukt marktegl aktivt for å fremme naturlige lederlinjer og inkludering for alle.

 

Grandkvartalet i Larvik består av både nye boliger, utvidelse av Grand Hotel, nye næringslokaler og ikke minst Grandplassen som er selve hjerte av kvartalet. Det er Dark Arkitekter AS som har tegnet byggeprosjektet på vegne av byggherre Grandkvartalet Eiendom AS, mens Landskapskollektivet AS har hatt ansvaret for å utforme uteområdet.

Markteglen skaper en tydelig overgang fra gatebildet

Grandkvartalet blir et urbant og pulserende byrom i Larvik sentrum som består av en helt ny ferdselspassasje mellom torget og ned mot indre havn. Landskapskollektivet fikk i oppgave å gi Grandkvartalet en egen identitet og særegenhet, og skape en åpen og levende møteplass for de som bor og jobber der, samt forbipasserende. 

Frode Bjærum Pedersen, daglig leder og landskapsarkitekt hos Landskapskollektivet AS, har vært opptatt av at kvartalet skal oppleves som en tydelig helhet. 

- Under utformingen av Grandkvartalet ønsket vi å skape en tydelig overgang fra gatebildet i asfalt til kvartalet. Med bruk av marktegl som dekke får du følelsen av å komme inn på et teppe som formidler en helhet og identitet til kvartalet. Kvartalet oppleves dermed som en slags lun stue for beboerne, der gulvet består av marktegl. 

Pedersen forteller også hvorfor marktegl ble valgt som belegningsmateriale: 

- Vi landet på marktegl fordi det er et materiale som står seg fint over tid og får en flott patina. Det er også et robust materiale av høy kvalitet som tåler tidens tann. I tillegg har Wienerberger et bredt sortiment der vi kunne velge mellom mange ulike tegltyper. 

Til Grandkvartalet har vi levert to typer marktegl. Den ene markteglen heter Siena og er en gul marktegl. Siena har en lys gyllen farge som er strøket med et fint lag lys sand. Mastiek er derimot en mørkere marktegl. Den har en mellombrun farge, og har i likhet med Siena, en fint strøket lag med lys sand. 

Det er kontrasten mellom tegltypene som arkitektene likte spesielt godt. 

- Disse tegltypene har noen varme fargetoner som fanger opp elementer fra bygningsmassen og omgivelsene rundt. Den lyse og brune markteglen står i god kontrast til hverandre, men harmoniserer likevel på en måten der de bygger opp under hverandre, forklarer Pedersen.

   

"Vi landet på marktegl fordi det er et materiale som står seg fint over tid og får en flott patina. Det er også et robust materiale av høy kvalitet som tåler tidens tann. I tillegg har Wienerberger et bredt sortiment der vi kunne velge mellom mange ulike tegltyper."

Frode Bjærum Pedersen
Daglig leder og landskapsarkitekt hos Landskapskollektivet AS

   

Marktegl som naturlige lederlinjer

Bygningsmassen i Grandkvartalet har ulike høydeforskjeller. Det var derfor viktig å jobbe med hvordan dekket oppleves på nært hold og oven ifra. 

- Vi ønsket at mønsteret på gulvet skulle ha en åpenhet og fleksibilitet som oppleves forskjellig fra ulike hold og avstander. Både for dem som ferdes over kvartalet og for beboerne som bor i de øverste etasjene. Gulvet har også et fragmentert uttrykk der den lyse og mørke tegltypen skaper et variert mønster med spennende detaljer, forteller Pedersen. 

Byggeteknisk forskrift (TEK17) legger også vekt på universell utforming ved offentlige områder for at personer med nedsatt syn skal føle seg trygge og selvstendige når de navigeres utendørs. Landskapskollektivet har derfor brukt marktegl aktivt for å redusere barrierer og fremme inkludering for alle. 

- Ved hjelp av marktegl har vi klart å integrere naturlige lederlinjer gjennom kvartalet. Vi har bevisst jobbet med de lyse og mørke tegltypene i forskjellige takter. Tegltypen Mastiek er lagt i et mønster som danner en mørk kant som går i oppløsning på plassen. Den mørke kanten markerer derfor gangpassasjene gjennom kvartalet på en naturlig og tilgjengelig måte, sier Pedersen.

   

Marktegl med kvaliteter for norske forhold

Våre marktegl fremstilles av en spesiell skiferholdig leire og brennes ved svært høye temperaturer. Materialet og brenneteknikken gir belegningssteinene noen særlige kvaliteter. 

Marktegl har lang holdbarhet og er et godt belegningsmateriale til norske forhold. Marktegl fra Wienerberger innfrir høyeste krav til frostbestandighet i henhold til produktstandard NS-EN 1344, og egner seg godt i det varierte norske klimaet. 

I tillegg krever marktegl minimalt med vedlikehold ettersom overflaten har høy slitestyrke og er motstandsdyktig mot skitt. Deres lange levetid, fargeekthet og frostfasthet gjør dem til en effektiv og konkurransedyktig belegning, både i offentlige og private uterom.

 

FAKTA om Grandkvartalet i Larvik:  

Prosjektets navn: Grandkvartalet i Larvik
Landskapsarkitekt: Landskapskollektivet AS
Marktegl: Siena og Mastiek
Oppført: Byggetrinn 1 ferdig 2023


 

Skal du bruke marktegl til det neste prosjektet ditt?

Ta en titt på sortimentet vårt med belegningsstein.


 

Trenger du innspill til valg av teglprodukter?

Så er du hjertelig velkommen til å kontakte våre ansatte. De står klare med gode råd og masse inspirasjon.

 

Vil du ha inspirasjon rett i innboksen?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og hold deg oppdatert på produktene våre, referanser og masse mer.

 


 

Siste artikler

0Resultater

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.