CO2-sparende LESS-teglstein er grunnsteinen i Danfoss House på Sønderborg Havn

Brick: EW0445 Hvede | Danfoss House

 

Bygget er et prestisjeprosjekt for alle involverte parter. Byggherre, entreprenør og rådgivere arbeider derfor målrettet for å gjøre Danfoss House til et av de høyest sertifiserte boligbyggene i Danmark. Fasaden prydes med vår CO2-sparende LESS-teglstein Hvede, som tilfører lokalområdet et rolig og lyst uttrykk i fin harmoni med de øvrige husene og naturen rundt.

 

Det kommende Danfoss House vil romme 14 leiligheter i varierende størrelser til Danfoss-medarbeidere som har midlertidig behov for et hjem i Danmark. Visjonen med bygget er å skape et sted der beboerne møtes, og som ligger tett på livet i Sønderborg. Kommunens visjon for Havnefronten har spilt en særlig sentral rolle i valget av nettopp teglsteinen Hvede, med den lyse og rolige fargen.

Per Fischer, arkitekt fra Reiulf Ramstad arkitekter, forteller:

– Prosjektet er utviklet med utgangspunkt i Sønderborg Kommunes visjonsplan for havnen. Planen krever en arkitektur som er variert både i form og materialer. Det er samtidig et krav i lokalplanen at bygget skal fremstå lyst og fargemessig i harmoni med de to mørkere prosjektene på hver side. Det førte til beslutningen om å bygge i en lys teglstein som, i tillegg til å skape harmoni, også utgjør en holdbar overflate fylt med karakter og som tåler klimaet ved vannet.

    

"For oss blir DGNB-sertifiseringen en metode for å sikre riktige og gode valg, mens bærekraften skal sees i et lengre perspektiv der materialets estetiske og bygningsfysiske holdbarhet kan bli et utslagsgivende parameter. LESS-teglsteinen blir i denne sammenhengen det mest optimale valget, siden den inneholder et ideelt kompromiss mellom lang holdbarhet, overflatekarakter, økonomi og energiprofil."

Per Fischer
Arkitekt fra Reiulf Ramstad Arkitekter

    

Går etter DGNB Platin

Ambisjonen er å oppnå DGNB Platin-sertifisering for Danfoss House. Det er den høyeste sertifiseringen innenfor den globalt anerkjente DGNB-standarden. DGNB er en bærekraftsertifisering for bygninger. Danfoss House vil dermed bli det 13. boligbygget i verden som oppnår Platin-sertifisering.

– Alle valg i prosjektet er gjort med bevissthet om og med utgangspunkt i klassifiseringssystemet DGNB, og for å oppnå den høyest mulige sertifiserte bærekraft for prosjektet. Samtlige komponenter i bygget er derfor screenet og nøye utvalgt, forteller Per Fischer.

Kristian Aarøe Sørensen, sivilingeniør hos totalentreprenøren Daugaard Pedersen, utdyper: 

– Når man søker om sertifiseringen DGNB Platin spiller alle parameterne inn, siden det gjøres en beregning av hva det koster å oppføre huset rent CO2-messig. Det gjelder under oppføringen, i de materialvalgene vi tar og under selve utformingen av huset.

Han fortsetter:

LESS-teglsteinen er dematerialisert og brent med biogass, så den slipper ut mindre CO2 i produksjonen enn vanlige teglstein. Samtidig er det ikke gått på kompromiss med det arkitektoniske uttrykket, selv om teglsteinene er perforerte. Det spiller også en viktig rolle for sertifiseringen. Teglsteinen er identifisert av Reiulf Ramstad arkitekter og byggherren som et godt lokalt kompromiss som oppfyller økonomi, DGNB-effekt og krav til estetikk.

En suksess brent på biogass

Per Fischer fra Reiulf Ramstad Arkitekter forklarer hvorfor den CO2-sparende teglsteinen LESS har vært det helt rette valget til Danfoss House: 

– Bygget er utformet som et teglsteinsbygg ut fra et felles ønske om å skape lang estetisk og materialmessig holdbarhet i et «urbant materiale» som tåler påvirkningen fra byen og havnen. DGNB-systemet er et poengsystem som arbeider i et holistisk perspektiv, der materialenes holdbarhetsegenskaper og energiprofil også spiller inn. Systemet regner med en maksimal horisont på 50 år, men ambisjonen med dette prosjektet er å skape en fasade som, via sin estetiske og materialmessige kvalitet, vil holde mye lengre enn denne beregningshorisonten. For oss blir DGNB-sertifiseringen en metode for å sikre riktige og gode valg, mens bærekraften skal sees i et lengre perspektiv der materialets estetiske og bygningsfysiske holdbarhet kan bli et utslagsgivende parameter. LESS-teglsteinen blir i denne sammenhengen det mest optimale valget, siden den inneholder et ideelt kompromiss mellom lang holdbarhet, overflatekarakter, økonomi og energiprofil. 

Han legger til:

– Arkitektonisk har vi søkt å arbeide med teglmaterialiteten som et harmoniskapende og samlende grep. Tegl og fuge utgjør i denne sammenhengen et viktig samspill. Vi har valgt en hvitaktig fuge for å skape så lav kontrast som mulig mellom stein og fuge. Teglet dekker alle vesentlige utvendige flater: vegger, tak og trapper. Deler av overflaten er utformet som teglfletting, som ved sin funksjon som ornamentikk tilfører karakter og identitet til bygget.

Strekene til Danfoss House ble tegnet i mai 2020, det første spadestikket ble tatt ved utgangen av 2021 og det forventes innflytting i 2023.

Vi leverer 110.000 LESS-teglstein til prosjektet, til stor glede for Søren Henrichsen, som er arkitektkonsulent hos Wienerberger:

– LESS-serien har helt fra starten av funnet sin plass og fylt et hull i markedet for miljøvennlig produksjon av teglstein. Vi har sett, og ser stadig flere DGNB-prosjekter ta form – en slags boom. Her passer LESS-teglsteinen svært godt inn, blant annet fordi vi brenner med sertifisert biogass. Med Danfoss’ ønske om et sertifisert miljøvennlig prosjekt, sammen med arkitektens ønske om en lys teglstein med rolige fargenyanser, kan vi nå si oss enige i at LESS er det helt riktige valget til prestisjeprosjektet i Sønderborg Havn.

I tillegg til LESS-teglstein, har vi også levert rundt 50 kvadratmeter teglbjelker til tegltak.

 

Informasjon om Danfoss House, Sønderborg Havn

Prosjektets navn: Danfoss House
Byggherre: Bitten & Mads Clausens Fond
Totalentreprenør: Daugaard Pedersen
Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter
Produkt: EW0445 Hvede från LESS
Forventes ferdigstilt: Slutten av 2023


 

Får du nyhetsbrevet vårt?

Du kan melde deg på her og få inspirasjon, nyheter og spennende referanser rett i innboksen.

Slik bidrar Wienerberger til BREEAM-NOR v 6.0

Våre teglstein og bekledningstegl bidrar positivt til bygg som skal BREEAM-sertifiseres. Derfor har vi, i samarbeid med Rambøll, utviklet en dokumentasjonspakke med all relevant produktdokumentasjon man trenger til en BREEAM-NOR-sertifisering.
 

Leter du etter den helt riktige, CO2-sparende teglsteinen?

Ta et dypdykk i kjempeutvalget vårt av LESS-teglstein i forskjellige nyanser, og bli inspirert til det neste prosjektet ditt.
 


 

Siste artikler

0Resultater

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.