Moderne teglfasader

Singel house Villa WOT, Oslo, Linnaeus gesmoord

 

Moderne teglarkitektur utfordrer på mange måter tradisjonelle detaljløsninger, og det er viktig at gode detaljløsninger blir ivaretatt.

Dårlige konstruksjonsdetaljer kan ødelegge et flott prosjekt, både estetisk og konstruktivt, og fukt / nedbør er den største årsaken til skader. Gode beslagsløsninger på murverksavslutninger og åpninger i murverket for å lede vann ut og bort fra fasadene er svært viktig.

Lang levetid og minimalt vedlikehold

Moderne teglfasader med riktig oppbygging og riktig materialvalg har svært lang levetid og krever minimalt vedlikehold.

Forutsetning for å oppnå dette vil være som for andre fasadematerialer:

 • Riktige anvisninger
 • Riktige bekrivelser og gode detaljløsninger
 • Riktig utførelse

Gode anvisninger finnes i Wienerbergers tekniske brosjyre for teglmurverk.

 

Riktig materialkvalitet til tiltenkt bruk

Materialene skal tilfredsstille krav i gjeldene Norsk standard for produktet:

 • Teglstein som skal benyttes skal ha dokumentert frostmotstandsevne for tiltenkt bruk. For en tradisjonell teglforblending vil Klasse F1 normalt være godt nok, men for spesielt utsatte konstruksjonsdetaljer vil klasse F2 være påkrevd. For spesielle bruksområder som tegl ned i bakken skal teglleverandøren godkjenne teglvalg.
   
 • Murmørtelen skal tilpasses teglvalget for å oppnå optimal heft og samvirke og murverksfasthet. For tradisjonelle teglforblendinger benyttes det mørtelkvalitet M5, for spesielt utsatt klima, bruksområde eller utnyttelse av murverksfastheten bør sterkere mørtler benyttes.
   

Armering og forankring

Forankring av teglfasaden til bakvegg skal tilpasses veggoppbygging og vegghøyde, og dimensjoneres i forhold til vindbelastning og forankringssystem. Som en tommelfingerregel benyttes 4 bindere pr. m2. Trådbindere skal være i rustfritt eller syrefast stål, flytegrense min 500 N/mm2, diameter min 4 mm. Øvrige deler av forankringssystemet skal tilfredsstille krav til eksponeringsklasse i NS 3420 – N.  

 

Riktig veggoppbygging er helt avgjørende

Detail drawing execution brick facade
Anvisning | Detaljtegning Oppbygging av teglfasade
© Wienerberger AS


 • Skisse av forblending med isolasjon, vår anbefalte løsning selv om en riktig utført veggoppbygging uten isolasjon i hulrommet også fungerer.
   
 • Luftspalten er viktig bl. a for å sikre drenering av inntrengt fukt og uttørking av teglvangen, og utførende må være sørge for å fjerne mørtelsøl slik at mørtel ikke fyller luftspalten og tetter drensåpningene i bunn.
   
 • Bruk av Murplate som isolasjon i hulrommet gir en fuktteknisk god løsning som hindrer fuktinntrengning til bakvegg og gir en bedre U-verdi på veggen enn om all isolasjon legges i innvendig klimavegg.
   
 • Mot fundament skal det legges inn glidesjikt for å gi murverket mulighet til å bevege seg i forhold til underlag, best egnet er et beslag i rustfritt stål. Glidesjiktet kombineres med en membran med sveiste  / limte skjøter som sikrer at inntrengt vann ledes ut og ikke inn i bakkonstruksjonen. I tillegg hindrer den fuktopptrekk fra fundament.
   
 • For å ivareta fukt- og temperaturbevegelses skal store teglfasader deles opp med bevegelsesfuger. Plassering og avstand mellom disse vurderes ut fra fasadenes geometri og utforming, og skal prosjekteres før muring starter.
   

 

 

_______


Ønsker du å få inspirasjon direkte til innboksen din?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og bli inspirert av våre referanser og produkter.

Meld deg på her

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.