Arkitekt: Murbransjen må sees i et større perspektiv

Teglstein: EW0450 Jern - EW0449 Kul - EW0447 Flint | Bellakvarteret, Danmark

 

 

Byggebransjen spiller en viktig rolle i det grønne skiftet.

Bård S. Solem fra Eggen arkitekter har de siste 10 årene dykket ned i klimabelastningen til forskjellige materialer, og prøvd å gjøre kompliserte regnestykker forståelige. Han mener murbransjen har blitt en ufortjent syndebukk, og at levetid, gjenbruksverdi og kvalitet er vel så viktig i et klimaperspektiv. Når vi først bygger så må vi bygge ordentlig.

 

Vi vet at byggebransjen står for store internasjonale og nasjonale utslipp, og at byggematerialene utgjør en stor del av det. Med over 110 foredrag for byggebransjen, har Bård S. Solem fra Eggen arkitekter bidratt til å sette fokus på klimabelastningen til materialer, og se dette i et større perspektiv. 

Motivasjonen til Solem er å redusere klimabelastningen fra byggebransjen, og bygge solide bygg som gir noe tilbake til samfunnet. 

- Vi er alle en del av det grønne skiftet, og da er det viktig å se på byggebransjens del av det norske klimagassutslippet. Klimaaspektet er én av mange ting arkitekter har i hodet når man skal velge et materiale. Du har byggherrens ønsker, omgivelsene, økonomi, i tillegg til funksjoner som lyd, brann, kapasitet, konstruksjonssikkerhet og energibruk mm. Men vi ser at det er mer fokus på klimabelastningen til materialene, og at gjenbruksverdien på eksisterende bygningsmasse blir mer og mer vektlagt.

Murbransjen - en ufortjent syndebukk

Når man ser på materialforbruket i et klimaperspektiv, mener Solem det er viktig å se på utslipp og egenskaper både i et kort og et langt perspektiv. 

- Et kortsiktig perspektiv legger vekt på det ferdige bygget, utslipp fra produksjon av materialene samt transport til byggeplass. Der kan vi få en umiddelbar gevinst hvis vi klarer å redusere utslippet fra produksjonen. Et mer langsiktig perspektiv vil ta høyde for å redusere utslippene om 50 og 100 år. Da spiller energibruk, gjenbruksverdi, vedlikeholdskostnader og levetiden til materialet en viktig rolle. 

Solem mener murbransjen har fått et ufortjent rykte.

- Det har vært en tendens at murbransjen har blitt den store syndebukken, fordi det medfører store utslipp å brenne og transportere teglen. Det finnes mange fasadeprodukter som har samme, om ikke et langt høyere utslippsnivå. Men når du setter det i et større perspektiv, er ikke det alltid det viktigste. Teglstein er et robust materiale med lang levetid og har en gjenbruksverdi hvor teglen kan tas ned, gjøres ren og mures opp igjen. Jeg mener derfor du kan tillate et høyere utslipp i starten, fordi materialet har noen fordeler i et lengere perspektiv, sier Solem, og tilføyer:  

- Det er vanskelig å sette materialer opp mot hverandre fordi de har forskjellige egenskaper. En ubehandlet trekledning har f.eks. et svært lavt utslipp. Men hvis man ser på klimabelastningen i det store bildet kan teglkledningen gjenbrukes og på sikt gi et lavt utslipp. I dag er gjenbrukstegl et svært interessant produkt som utnytter tegl som ble brent for mange tiår tilbake. Et produkt med kortere levetid vil i mange tilfeller rives ned, og produseres på nytt flere ganger i løpet av byggets levetid.

     

 

"Det handler om levetid, gjenbruksverdi, og skape gode og holdbare uterom. I en bysituasjon kan vakre og godt detaljerte teglvegger, gjerne i samspill med andre materialer, bidra til gode opplevelser. Det å skape et godt miljø som har verdi for uterommet, må også tas i betraktning. Man skal ikke bare tenke klimagassutslipp, men at når vi først skal bygge noe, så skal vi bygge noe ordentlig med varig karakter."

Bård S. Solem
Arkitekt, Eggen Arkitekter

     

En miljøvennlig teglstein

En av byggeleverandørene som har fokus på å redusere CO2-utslipp er teglprodusenten Wienerberger.

– Vi har utviklet en serie med miljøvennlige teglstein kalt LESS, hvor vi har lykkes med å redusere materialforbruket med 15 prosent. Ved å perforere den bløtstrøkne teglsteinen og brenne med biogass reduserer vi CO2-utslippene i produksjonen med 70-90 prosent, sier Roar Kjos, Country Manager i Wienerberger Norge.

Han er veldig enig med Solem i at det også er nødvendig å se på de langsiktige CO2-utslippene:

– Bærekraftig bygging betyr også å bygge sunne, energieffektive, holdbare og estetiske bygg av høy kvalitet. Vi bør fokusere mer på at de mest bærekraftige byggene er de som kan brukes lenge og har minimalt vedlikeholdsbehov. Og her teglstein et veldig holdbart byggemateriale med lang levetid, som tåler all slags vær og ser vakkert ut i hundrevis av år.  

- Vi har også klimagunstige- og miljøvennlige teglstein fra vår fabrikk i Finland, samt et flott sortiment av bekledningstegl som egner seg svært godt til ombruk, legger Kjos til.

Lage solide og holdbare bygg

Bærekraftig arkitektur og materialbruk handler om mer enn å bare telle antall kg CO2/m2. Solem mener det er vel så viktig å skape gode og holdbare uterom: 

- Det handler om levetid, gjenbruksverdi, og skape gode og holdbare uterom. I en bysituasjon kan vakre og godt detaljerte teglvegger, gjerne i samspill med andre materialer, bidra til gode opplevelser. Det å skape et godt miljø som har verdi for uterommet, må også tas i betraktning. Man skal ikke bare tenke klimagassutslipp, men at når vi først skal bygge noe, så skal vi bygge noe ordentlig med varig karakter. 

Solem mener det også er mye klimagassutslipp å spare fra konstruksjonen.   

- De største utslippene kommer fra konstruksjonens fundamentering, bærekonstruksjon, betongdekker og stålbjelker etc. Her er det mye klimagassutslipp å spare. Selve kledningen derimot, er utrolig viktig i et urbant strøk. Å jobbe med gode overflater og detaljer gir omgivelsene så mye mer. Vi kan heller tillate oss å legge igjen noe høyere klimagassutslipp i en god estetisk vakker bygning, enn å tyne for hardt utvendig. Hvor ønsker vi å legge energien? spør Solem.

Teglen er under forbedring

Selv om teglen bygger på en flere århundrer lang tradisjon, ser Solem er stort potensiale i hvordan bransjen utvikler og forbedrer seg. 

- Det skjer mye spennende innenfor forbedringen av teglen, og murbransjen har hatt en liten renessanse. Nå er det mer fokus på å brenne teglen på andre måter enn olje og gass, og det vil bidra til å redusere utslippene fra produksjonen. Wienerberger er et godt eksempel på det med deres teglstein som brennes på biogass. Det gir et veldig stort konkurransefortrinn, sammenlignet med den tradisjonelle teglen. Det viser at Wienerberger ligger i front og tar grep for å finne produkter som har et lavere utslipp, avslutter Solem.


 


 

Siste artikler

0Resultater

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.