Moderne teglfasader

Apartment buildings, Thomas B. Thrigesgade, in Odense, Facing Bricks W 447 Flint and W 445 Hvede

 

 

Våre samarbeidspartner prosjekterer og produserer prefabrikkerte teglbjelker tilpasset prosjektet og opptredende lastsituasjon.  Lysåpning og opptredende laster vil avgjøre hvor høy bjelke må produseres.

Bjelkene produseres med samme tegl som leveres til prosjektet, i ønsket forband og skifthøyde.

Teglbjelkene kan leveres som slakkarmerte eller spennarmerte bjelker.

Våre samarbeidspartnere produserer også underhengte teglbjelker for bæresystem, samt andre typer teglelementer som himlingselement, i ønsket forband.

 

_______