Tegl i mange formater

Stack variation of eight Terca bricks

 

Det benyttes mange betegnelser og begreper om tegl.  Fasadetegl, murstein, murtegl, hulltegl, massivtegl. 

Fasadetegl

Fasadetegl er teglstein til bruk i fuget murverk hvor det stilles spesifikke krav til steinens utseende, målnøyaktighet og klimabestandighet/frostresistens. Fasadestein deklareres i henhold til produktstandard NS-EN 771-1, tegl til ubeskyttet murverk og forutsettes å ha tilfredsstillende egenskaper til utvendig bruk. Spesielt utsatte konstruksjoner som tegl ned i bakken, vurderes spesielt.

Fasadetegl produseres både som hulltegl og massivtegl, og betegnes etter produksjonsmetode, format, farge og overflatestruktur.

Formtegl kan spesialproduseres i et utvalg farger etter målsatt skisse eller original stein.

Murtegl

Teglstein til bruk i murverk som skal pusses, og hvor det ikke stilles spesielle krav til steinens utseende. Murtegl fremstilles ikke som eget produkt, men leveres som en nedgradert utsortering av fasadeteglproduksjonen hvor steinen ikke tilfredsstiller kravene til utseende og målnøyaktighet. Murtegl som utsettes for klimatiske påkjenninger skal ha tilfredsstillende klimabestandighet.

 

Hulltegl

Tegl med gjennomgående hull vinkelrett på steinens liggeflate. Ekstrudert tegl produseres i dag vesentlig som hulltegl grunnet lavere vekt og redusert energiforbruk.

Massivtegl

Teglstein uten gjennomgående hull har betegnelsen massivtegl. Steinen kan ha fordypninger på liggeflaten, såkalt frog eller mørtellomme. Teglstein produseres på flere måter og produksjonsmåten kommer til uttrykk i teglens estetikk. Bløtstrøken tegl og håndbanket tegl produseres alltid som massive tegl. Massivtegl er særlig aktuelt å bruke i konstruksjoner hvor det stilles spesielle krav til brannmotstand og lydisolasjonsevne.

 

 

_______


Ønsker du å få inspirasjon direkte til innboksen din?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og bli inspirert av våre referanser og produkter.

Meld deg på her

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.