Terraced houses in Herning, Facing Brick W 445 Hvede

Å bygge og bo

   

Et murbygg står seg i et totaløkonomisk lys

I byggebransjen er det viktig å tenke langsiktig. Bygg skal stå lenge, og de skal fortsette å se vakre ut. Derfor er det ikke nok å bare tenke på hva det koster å oppføre bygget. Utgifter til drift og vedlikehold må også tas med i beregningen, slik at man har et totaløkonomisk perspektiv på ethvert byggeprosjekt, hvor det også tas høyde for forbruk og miljøeffekt. Fasader av murstein kan stå seg i over 150 år. Tegltak kan holde i minst 80 år. Begge deler blir bare vakrere med tiden, og krever ikke nevneverdig med vedlikehold. Dette er en sjeldenhet i byggebransjen, og beregninger viser da også at murstein er den billigste fasadeløsningen når man ser byggeprisen og vedlikeholdskostnadene over en periode på 50 år under ett. Tegl er en solid totaløkonomisk løsning.

 

Det er et bærekraftig valg


Kravene til ansvarlighet og bærekraft skjerpes også innen byggebransjen, og det med god grunn. Vi må ta hensyn til både vår egen og fremtidige generasjoners behov for livskvalitet. Vi er på vei vekk fra et kast-og-bruk-mentalitet og over til å tenke sirkulært, og vi må bygge med tanke på gjenvinning og gjenbruk, slik at vi kan maksimalisere materialenes verdi gjennom hele levetiden.

Jordens ressurser utnyttes effektivt fordi tegl har lang holdbarhet og neste ikke krever vedlikehold. Derfor er tegl en bærekraftig løsning. Når bygget rives, kan teglet gjenvinnes eller gjenbrukes. Faktisk gjenvinnes 95 % av all tegl allerede i Danmark i dag, til f.eks. fyllmasse ved veibygging. Murbygg har i tillegg god CO2-profil når man ser på hele syklusen fra produksjon til gjenbruk. Tegl er dessuten laget av naturlige materialer og inneholder ingen problematisk stoffer. Det er med andre ord mange gode grunner til å bruke tegl i bærekraftige bygg.

 

Det gir arkitektonisk frihet


Vi har spurt en rekke fremtredende arkitekter om hva de synes om tegl. De trekker frem de uendelige mulighetene for variasjon i form og farge i tillegg til de geometriske mønstrene,  ulike forband og de fine detaljene i murverket. I tillegg har tegl en stofflighet og overflate som gir et eget fargespill og et levende uttrykk. På toppen av dette er bransjen i rivende utvikling. Det er for eksempel utviklet nye prosjekteringsverktøy som gjør det lettere å prosjektere teglkonstruksjoner. Tegl gir arkitektonisk frihet til å realisere drømmer som bare blir vakrere med tiden.

 

Verdien står seg over tid

Også innen byggebransjen er det motefenomener, men, som det så ofte er tilfelle med slike fenomener, så er de forbigående. Ser man på bygg reist for 10 eller 20 år siden, ser de ikke alltid like godt ut i dag. Det gjelder ikke for bygg oppført i tegl. Tegl har en tidløs karakter og er en klassisk og storslått løsning. Derfor ser vi også at bygninger i tegl har en høy grad av verdistabilitet. Kanskje det skyldes at tegl forbindes med sunn kvalitet og godt nærmiljø. Og at det er vakre å se på selv etter mange år.

 

Tegl tåler fremtidens vær


Vi hører stadig oftere om "voldsommere vær" i nyhetene. Prognoser fra FNs klimapanel, IPCC, viser jo også at temperaturen vil stige, at vi kan forvente mer nedbør, flere stormer, flere hetebølger. Byggene våre utsettes for påvirkningen av allslags vær, og mange bygningsskader skyldes påvirkning av fukt. tegl tåler påvirkning fra vann, vind og frost. Om murverk og tegltak er utført riktig tåler de fremtidens vær. Derfor er et murbygg en sunn, vakker og holdbar løsning.
 

 

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.