Apartment buildings, Irmabyen in Roedovre, Facing Brick W 445 Hvede

Klima & Bærekraft

Klimautfordringer, bærekraft og CO2-reduksjon tar mye plass i debatten om fremtiden for det moderne samfunn. I teglbransjen er vi overbevist om at bærekraft i løpet av få år vil være i fokus for alt som har med bygninger og bygging å gjøre.

Ganske enkelt fordi byggeri og boligforhold utgjør en stor del av vår samlede økonomi, både når vi bygger, men også når vi lever og bor i bygningene, og ikke minst når gamle bygninger skal avhendes. Jo lengere en bygning holder, jo bedre er det for samfunnet og vårt felles miljø. Utover dette har vegger og fasader i tegl mange gode egenskaper og fordeler.

 

Godt inneklima

Et hus av tegl har et naturlig og godt inneklima

Et hus murt i tegl har et naturlig og godt inneklima. Teglstein og mørtel er rene, mineralske materialer som ikke avgir allergifremkallende stoffer. Ytterveggen har ingen tett membran som hindrer muren å puste og inneholder ingen organiske materialer eller kjemikalier som avgir helseskadelige gasser, eller som kan danne grobunn for soppvekst og husstøvmidd.

Tegl ikke angripes av sopp, råte, skadedyr eller insekter.

Tegl puster

I motsetning til de aller fleste byggematerialer vil en innervegg av tegl til en viss grad regulere luftfuktigheten innendørs uten hjelp av mekanisk ventilasjon. Under forutsetning at teglveggen ikke er behandlet med en tett overflatebehandling vil teglsteinen oppta fukt fra luften og avgir den igjen når luftfuktigheten er lav.


Magasinerer varme

Innervegger av tegl har stor termisk masse og er velegnet til å akkumulere overskuddsvarme. Dette gir stabil innetemperatur og har positiv effekt på boligens komfort.


Tegl er lydisolerende 

Vegger av murverk har høy massevekt og bidrar dermed effektivt til støydemping, særlig fra utendørs støykilder.

 

Vedlikehold og levetid

Tegl er tilnærmet vedlikeholdsfritt når fasaden er utført med riktige tekniske løsninger.

Teglstein har lengre levetid enn de fleste andre byggematerialer, minst 150 år i henhold til EPDene for tegl. De mange historiske byggverk viser også at tegl er et solid materiale som tåler tidens tann.

 

Estetikk

Tegl er et vakkert, naturlig fasademateriale som tilbys i et stort og variert produktutvalg, og kan leveres i de fleste nyanser fra hvit til rød, grå og svart.

 

Den sosiale dimensjonen

Når vi bygger eller renoverer tenker vi mye på økonomi og kostnader. I de senere årene er vi også blitt mer oppmerksomme på om bestemte løsninger har fordeler og ulemper i forhold til miljø. Dette er selvfølgelig svært viktig, men den sosiale dimensjonen er også viktig. Den handler om vårt liv, trivsel og komfort.

Den sosiale dimensjonen handler om hvordan vi kan designe bygninger på en slik måte at den gagner vår trivsel, helse og livskomfort. Alt fra hvordan arkitekturen henvender seg til oss til hvordan inneklima påvirker vår trivsel og sikrer god helse.

Når vi snakker om bærekraft er det ut ifra en livssyklusvurdering, det vil se påvirkninger i vår levetid og i byggets levetid. Last ned brosjyrene under og les mer om bærekraftig byggeri.

 

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.