Mood Image Production in Factory Bemmel

Om tegl

   

Tegl er blant de vakreste og mest holdbare byggematerialene som finnes. Tegl kommer i mange former og farger som kan settes sammen på utallige måter. Tegl er både murstein, takstein, bekledningstegl og belegningstegl. Det gir høy grad av arkitektonisk frihet, men det er mange som ikke er kjent med alle mulighetene som finnes.

Tegl er fremstilt av naturlige råvarer, leire evt. iblandet sand eller andre jordmineraler. Leirforekomster i Danmark har ligget i jorden i minst 15 000 år, andre leirforekomster kan være opptil 40-50 000 år gamle. Men leiren behøver ikke være gammel for å kunne benyttes i byggevareproduksjon, ved elvene i Europa benyttes leirmineralene som transporterer med vårflommen fra Alpene hvert år til årets teglproduksjon, her er det virkelig snakk om fornybare råvarer.

Ved korrekt forming og brenning får man murstein eller teglstein med veldig lang levetid - mye lenger enn med mange andre tradisjonelle byggematerialer.

 

Resirkulering

All leiren som fraktes til teglverket blir brukt. Ved eventuell feilproduksjon resirkuleres disse leirproduktene tilbake i prosessen ved våre teglverk. De danske teglverkene har i tillegg etablert resirkulering av prosessvann, slik at naturen og nærliggende vannløp ikke påvirkes i form av prosessvann med leirpartikler.

Tegl skaper ingen miljømessige problemer ved rivning eller kasting. I Danmark gjenbrukes opptil ca. 95 % av alt murverk. Den lille delen som deponeres, skaper ingen miljømessige problemer, fordi tegl ikke påvirker hverken jordsmonn eller grunnvann.

 

Utgraving av leire


Ved utvinning av leire fjernes matjorda som legges til side. Etter at utgravingen er ferdig planeres området og matjorda legges tilbake igjen slik at området kan benyttes til f.eks landbruksformål. Utgraving av leire har dermed ingen negativ påvirkning på hverken jordsmonn eller grunnvann, og det benyttes kun energi til gravingen samt til frakt av leiren til fabrikken.

Leirematerialet hentes dessuten i nærheten av teglverket, slik at transportavstanden mellom utvinning og fabrikk er minimal.

 

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.