Digitalisation process at Wienerberger

Få mer kunnskap og inspirasjon

Målet er å inspirere og gi murverksfaglig kunnskap.
 

Byggitegl.no

Målet er å inspirere og gi murverksfaglig kunnskap som vil gjøre det lettere å velge tegl som byggemateriale og sikre gode tekniske løsninger.

Byggitegl.no gir også gratis adgang til “MUR-TAG” som er et nettsted som samler kunnskap om murverk, materialer, utføring, prosjektering, mur og tegldetaljer, normer og regler samt mulighet for å stille online spørsmål til murverk-senteret i Danmark.

På byggitegl.no finnes det også en lang rekke Instruksjonsvideoersom beskriver utførelse av forskjellige murverksoppgaver. Enkle eksempler som også brukes i murerutdanningen. 

Appen (teglapp.com) skisserer de mange fordelene ved å bygge i tegl, fra evnen til å skape et godt inneklima og et lavt behov for vedlikehold, til de store økonomiske gevinstene som blant annet skyldes besparelser på varme og utskiftning av materialer. Appen inneholder også en rekke konkrete eksempler som illustrerer de mange mulighetene. 

Byggitegl.no stiller også et online prosjekteringsverktøy for murverk til rådighet. Dette er dog ikke gratis da det betales en årlig lisens på under 2000 kr, slik at prosjekteringsverktøyet kan holdes oppdaterte med den nyeste kunnskapen.   

Det kan forekomme noe avvik mellom danske og norske anbefalinger; der dette forekommer vil det være løsninger ihht Teknisk brosjyre for teglmurverk, evt Byggforskserien, som vil være gjeldene.

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.