Apartment buildings, Irmabyen in Roedovre, Facing Brick W 445 Hvede

Rengjøring av tegl

Ferdig murverk skal være rent og uten flekker.

Fortrinnsvis bør muringen utføres så rent som mulig og rengjøring utføres fortløpende med rent vann når fugene har herdet tilstrekkelig. Murte avslutninger som sålbenk og murkrone skal holdes tildekket inntil nødvendig beskyttelse / beslag er utført. Alt murverk som ikke skal overflatebehandles skal beskyttes mot nedsmussing i byggetiden. Dette vil normalt redusere behovet for ytterligere rengjøring til et minimum.

Syrevask av murverk bør unngås, syrevasking betyr en merkostnad og feil utførelse av syrevasking kan medføre at murverket blir tilført store mengder salter og omfanget av saltutslag øker dramatisk.

Dersom syrevasking likevel skal utføres på ulike tegltyper er det viktig å merke seg at mange av de nye tegltypene, f.eks. kalk- og mangantilsatt tegl, ikke kan rengjøres med saltsyre.

 

Syrevasking av utvending murverk

Mange av de nye tegltypene, f.eks. kalk- og mangantilsatt tegl skal ikke rengjøres med saltsyre, men med fruktsyrer eller spesifikke syreløsninger, se Rengjøring av lys teglstein
Valg av rengjøringsmetode bør alltid skje i samråd med tegl- og mørtelleverandør.

Farget mørtel kan ikke syrevaskes.

Der ikke annet er angitt foregår syrevaskingen slik:

 1. Det skal foreligge en godkjent arbeidsbeskrivelse som inkluderer tildekking, forvanning, syretype og -konsentrasjon, nøytralisering og skylling, oppsamling av syrerester.

 2. Metall og glass i fasaden beskyttes mot etseskader.

 3. Murverket mettes med rent vann for å hindre at teglen absorberer syreløsningen.

 4. Vanligvis brukes rå saltsyre av handelskvalitet (30-45%). Vann blandes med syre. 1 del syre til 10 - 15 deler rent vann, slik at syreoppløsningen blir høyst 3%.

 5. Fasaden rengjøres ovenfra og ned. Murverket nedenfor rengjøringsstedet må også være vannmettet, slik at det ikke absorberer syre.

 6. Syreoppløsning påføres veggen med myk kost, f.eks. gresskost. Mørtelrester som ikke løsner skrubbes bort med en stiv skurebørste.

 7. Etter syrevaskingen skylles veggen grundig med rent vann for å fjerne all syre.

Den som utfører arbeidet må benytte beskyttelsesklær.

 

Rengjøring av lys teglstein

De lyse, finske tegltypene fra Wienerberger tilvirkes av engelsk leire som inneholder vanadium og steinkull. Under brenning kan det dannes vannløselige vanadiumsalter. Ved oppmuring tilføres fukt fra mørtelen og evt. og så fra nedbør. Basisk kalsiumhydroksid i mørtelvannet kan reagere med vanadiumsaltene, slik at oppløste salter krystalliseres på overflaten som et gulbrunt/grønt belegg.

Store mengder fukt i konstruksjonen vil forverre situasjonen.

Disse saltene fjernes også normalt av vær og vind i løpet av 2-3 år. Om man likevel vil rense fasaden, kan saltene fjernes med en spesiell syreløsning.

 

Rengjøringsprosedyre

 1. Det skal foreligge en godkjent arbeidsbeskrivelse som inkluderer tildekking, forvanning, syretype og -konsentrasjon, nøytralisering og skylling, oppsamling av syrerester.

 2. Murverket mettes med rent vann for å hindre at teglen absorberer syreløsningen. Beslag, metaller etc. dekkes godt til.

 3. Det benyttes en blanding av:
  - 5% Hydrogenperoksid H2O2 , 35 % -løsning
  - 5% salpetersyre HNO3 ,  53 %- løsning
  - 90% vann

  Syren skal alltid tilsettes vannet, ikke omvendt. Først vann, deretter vannstoffperoksid, til sist salpetersyre. Salpetersyre og vannstoffperoksid må IKKE blandes før de tilsettes vannet.

  NB!
  Vasking med organisk syre, f.eks. saltsyre, vil forverre situasjonen.

 4. Fasaden rengjøres ovenfra og ned. Murverket nedenfor rengjøringsstedet må også være vannmettet, slik at det ikke absorberer syre.

 5. Syreløsningen skal virke i 20 - 30 min. før fasaden skylles godt med rent vann for å fjerne alle syrerester.
  Den som utfører arbeidet må benytte beskyttelsesklær.

 

Innendørs rengjøring

Saltutslag på innvendig murte vegger kan oppstå, men normalt i langt mindre grad enn utvendig. Syrevasking innendørs anbefales ikke. Det er vanskelig å få vannmettet teglmurverket tilstrekkelig til å unngår at syren trekker inn. Syrerester i veggen kan gi salgsutslag og ha uheldig effekt på inneklima.

Fjerning av salter på innvendig murverk gjøres best med stiv børste og evt. lunkent vann. Det er viktig å la murverket tørke helt ut før børsting.

 

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.