Bli kjent med Tove Narvestad – vår tekniske sjef

Tove Narvestad, Teknisk sjef | Wienerberger AS

 

Tove Narvestad, teknisk sjef for Wienerberger for teglstein og marktegl, er en av de ansatte som har vært lengst i Wienerberger i Norge. Med en bakgrunn fra NTH i Trondheim har Tove jobbet i teglbransjen for ulike aktører i over 30 år. Med bred kunnskap og variert teglerfaring har Tove en unik kompetanse til å veilede arkitekter, byggherrer og entreprenører i deres teglprosjekter.

 

Tove har en solid bakgrunn i teglbransjen. Veien dit startet ved Norges Tekniske Høyskole i Trondheim, nå kjent som NTNU, på byggingeniørlinja.

- Min innfallsvinkel til tegl var litt tilfeldig, men kom via studiet, først med prosjektoppgave på murverk og med oppfølgende diplomoppgave (den tidens masteroppgave) på Mursenteret. Oppgaven ble levert til jul i 1991, og etter et halvt års engasjement på Byggforsk begynte jeg i Mursenteret sommeren 92. Jeg har faktisk jobbet i murbransjen siden, etter Mursenteret i Norsk Tegl som senere fusjonerte med Optiroc, til jeg startet i Wienerberger i 2004.

   

"Jeg føler en stolthet for produktet, jeg står inne for produktet, men også holdningen i Wienerberger om at vi selger kompetanse og en faglig stolthet. Vi går ikke på akkord med det. Det er grunnleggende at vi ikke bare selger hvilket som helst produkt til enhver pris, vi må være ryddig og redelig for hva som passer og ikke passer, riktig produkt på riktig plass. Vår stolthet ligger i at vi unngår skader. Vi selger et produkt som skal stå i minimum 150 år."

Tove Narvestad
Teknisk Sjef for Wienerberger AS

   

Vi selger ikke bare teglstein, men kompetanse og kunnskap

Det er mange ulike oppgaver, og det Tove trekker særlig fram er samarbeidet og møtet med de ulike kundene.

- Noe av det morsomste med jobben er de fysiske møtene på showrommet, spesielt med flere aktører som byggherre, arkitekt og utførende. Å delta gjennom hele prosessen gir meg muligheten til å bidra teknisk, forstå arkitekt- og byggherrens behov, og finne optimale og prisgunstige løsninger. Vi er engasjert i ulike faser av byggeprosjekter og streber etter å komme tidlig på banen, da er handlingsrommet for tilpasninger større. Jeg fokuserer på å finne gode løsninger, og gode detaljer, og løse fasaden på teglens premisser, uavhengig om det gjelder ombruk av teglstein,  rehabilitering, tilbygg eller nye moderne bygg, forteller Tove.

Som teknisk sjef har Tove en svært variert arbeidsdag, og den har også endret seg over tid.

- Det var litt annerledes da vi hadde eget teglverk i Norge, det siste ble lagt ned i 2014 (Bratsberg Teglverk i Lunde). Da hadde vi mer fokus på produktutvikling, som var en morsom arbeidsoppgave, og selvfølgelig produktdokumentasjon av egenproduserte produkter. Nå tilfaller dette produserende land, og min oppgave er å gjøre dette tilgjengelig for det norske markedet. Det er også markant økende fokus på miljødokumentasjon, og å få informasjon ut til kunden om hvordan våre produkter presterer på dette området, forteller Tove og fortsetter:

- Mye av tiden nå går med til prosjektering av teglbjelker, i tillegg til å lage teknisk dokumentasjon og brosjyrer. Videre er det viktig å ha godt samarbeid innad i murerbransjen. Vi er en liten bransje mot andre store, så det viktig å ha felles ansikt utad.  Vi holder også studentarrangementer, spesielt workshops for arkitektstudenter. Jeg mener det er avgjørende at de ikke kun lærer om tegl gjennom forelesninger, men får praktisk erfaring, og skaper noe med materialet for en helhetlig forståelse.

Gamle Mursten - produktionsbilleder
Gamle Mursten - ombrukte teglstein til nybygg

Varierende arbeidsdag med mange forskjellige prosjekter

Med mange år i teglbransjen har Tove vært med på en rekke forskjellige prosjekter.

- Det er vanskelig å trekke fram prosjekter da de alle er så forskjellige, men et artig prosjekt var Kirkebasaren rundt Trefoldighetskirken i Arendal. Her ble den originale basaren revet ned og da var oppgaven å finne ny tegl som så helt likedan ut som den gamle og bygge det opp igjen. Det var et veldig morsomt og annerledes prosjekt, forteller Tove og fortsetter:

- Et annet prosjekt var Monierbygget i Drammensveien, hvor vi leverte en flott lang og lys stein. Wienerberger var involvert under hele prosessen og vi jobbet tett med arkitekt, utførende murmester og RIB murverk. Det ble et veldig flott bygg!

Teglproduksjonens framtid – møter de grønne kravene

Som teknisk sjef er det også viktig å være bevisst på nødvendige endringer og framtidsrettet fokus.

- Markedet i Norge, og også Danmark, har vært i front lenge med å stille strenge miljøkrav, og de andre landene kommer etter. Dette er veldig bra, og vi jobber for å innfri dem. For eksempel har Wienerberger signert på The European Green Deal om at vi skal være klimanøytrale innen 2050. Wienerberger jobber på mange fronter for å få ned klimaavtrykket i produksjon, og det settes inn mange tiltak som gjør det mulig å leve opp til miljøkravene, forteller Tove og utdyper videre:

- Det skjer mye i teglbransjen. Vi har utviklet en ny bløtstrøken teglstein, LESS, med mindre råstoff-forbruk og brent på biogass, noe som utgjør en vesentlig reduksjon av CO2-avtrykket.

- Det skjer mye i teglbransjen. Vi har utviklet en ny bløtstrøken teglstein, LESS, med mindre råstoff-forbruk og brent på biogass, noe som utgjør en vesentlig reduksjon av CO2-avtrykket.

LESS kampagnebilleder

Videre er det fokus på ombruk av teglstein. Teglstein er et produkt som egner seg godt for gjenbruk, og Wienerberger har inngått et samarbeid med Gamle Mursten. Det vil nok også bli mer fokus på effektiv og lokal rensing.

Det kommer også nye teglprodukter, og bekledningstegl med innovative konsepter. Disse krever ikke bruk av mørtel og gjør dermed bekledningstegl til et utmerket alternativ og supplement til murte fasader. Dette skaper variasjon i arkitekturen og er også gunstig i et sirkulært økonomiperspektiv.

En arbeidsplass som ikke går på akkord med faglig stolthet

Wienerberger Norge har vært Toves arbeidsplass i 19 år, og det er tydelig at det er en arbeidsplass med både yrkesstolthet og plass til mangfold på kontoret.

- Jeg føler en stolthet for produktet, jeg står inne for produktet, men også holdningen i Wienerberger om at vi selger kompetanse og en faglig stolthet. Vi går ikke på akkord med det. Det er grunnleggende at vi ikke bare selger hvilket som helst produkt til enhver pris, vi må være ryddig og redelig for hva som passer og ikke passer, riktig produkt på riktig plass. Vår stolthet ligger i at vi unngår skader. Vi selger et produkt som skal stå i minimum 150 år, forteller Tove og avslutter:

- I løpet av tiden har det vært en utskiftning av ansatte, med en kjerne som har vært med fra begynnelsen. Dette har skapt rom for nye impulser, varierte tanker og ulike perspektiver. Vi har stor takhøyde og frihet under ansvar. Det er en grunn til at jeg har vært her så lenge, det er fordi jeg trives, både i miljøet og i bransjen.


 

LESS. CO2-sparende teglstein for fremtidens bygg

Ved å redusere materialforbruket med 15 % og brenne med sertifisert biogass reduserer vi CO2-utslippet i produksjonen med 70-90 %. CO2-besparelsen i produksjonen av LESS dekker fase A3 i EPD’en.

Nysgjerrig på bekledningstegl?

Er du også interessert i et sirkulært materiale, som URBAN bekledningstegl, som er enkelt og raskt å montere?
 

Få hjelp fra BREEAM-konsulenten vår

Har du spørsmål om produktene våre, eller ønsker du å få dokumentasjonspakken vår til BREEAM-bygget ditt?

 

   

Siste artikler

0Resultater

    

Campaign handmade bricks

Hold deg oppdatert

Abonner på vårt nyhetsbrev og få siste nytt om produkter, inspirerende prosjekter, dokumentasjon, ombruk, biomangfold og mye mer.

    

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.