Hvordan kan vi mindske byggebranchens klimaaftryk?

Production waterstruck bricks

 

Et stort spørsmål som vår Regional Managing Director Nordics,
Henrik Dietrichsen, forsøkte å besvare da vi satte ham i stevne for
å sette fokus på vårt klimamål, og hvordan vi ser på utfordringen med å få ned CO2.

 

Byggebransjen har i stadig sterkere grad økt fokuset på bærekraftige produkter med lavt CO2-avtrykk. Hos Wienerberger ønsker vi å ta ansvar og bidra til å redusere byggebransjens klimaavtrykk. I løpet av de neste fire årene har vi et mål om å kutte 30 prosent av vår CO2.

- For å kunne innfri vår målsetning om CO2-nøytral produksjon i 2050 er det avgjørende at vi jobber strategisk med å få ned CO2. Det gjelder både på kort sikt ved å optimere våre produksjonsprosesser og på lang sikt med å utvikle ny teknologi - primært gjennom økt elektrifisering og økt bruk av mer klimavennlig bendsel. Det skal sikre at tegl også er den foretrukne klimaskjermen i fremtiden, sier Henrik Dietrichsen, Regional Managing Director Nordics i Wienerberger.  

 

LESS teglstein reduserer CO2

I en rapport fra World Green Building Council, som Rambøll er medforfatter av, fremkommer det at byggematerialer står for 11 prosent av verdens CO2-utslipp.

Hvis vi skal oppnå ytterligere reduksjon av CO2 i byggebransjen, må vi, ifølge rapporten, jobbe målrettet med hvordan vi kan redusere CO2-utslippet fra byggematerialer.

Et av de nye tiltakene vi har iverksatt i Wienerberger for å få ned vår CO2, er utviklingen av vår teglstein LESS.

- Vi har hatt fokus på dematerialisering. Ved å redusere materialforbruket med 15 % og brenne med biogass reduserer vi CO2-utslippet i produksjonen med 70-90 %, sammenlignet med en tradisjonell teglstein produsert med naturgass, forklarer Henrik Dietrichsen.

De miljømessige fordelene oppnås uten at det endrer teglsteinens utseende og estetikk. LESS har nemlig samme utseende og mål som de tradisjonelle bløtstrøkne teglsteinene, men den store forskjellen er at teglsteinen LESS har mindre leire, lavere vekt og mindre CO2.

     

Employee Egermsund
Henrik Dietrichsen
© Egernsund Wienerberger A/S

 

 

 

 

"Vi har hatt fokus på dematerialisering. Ved å redusere materialforbruket med 15 % og brenne med biogass reduserer vi CO2-utslippet i produksjonen med 70-90 %, sammenlignet med en tradisjonell teglstein produsert med naturgass."

Henrik Dietrichsen
Regional Managing Director Nordics

 

 

Energiledelse gir avkastning i produksjonen

Tegl består av naturlige råmaterialer som leire, sand og vann og er skapt for å holde i hundrevis av år. Det er likevel stadig bruk for at vi finner løsninger som kan hjelpe oss med å få til en grønnere omstilling. Det forklarer Henrik Dietrichsen:

- Vi har en ’zero waste’-produksjon, slik at alt av spillmateriale kan gjenbrukes direkte i produksjonen. Vi har stort fokus på energiledelse og har blant annet fått ned mengde spillvann med ca. 70 prosent ved å gjenbruke prosessvannet i produksjonen. Vi har også investert i et ventilasjonsanlegg, slik at den varme luften fra ovnen gjenbrukes til tørking av teglsteinene. 

 

Konsolidering av teglverk til gavn for klimaet

Et av de andre tiltakene vi har iverksatt for å få til en grønnere omstilling er at vi har samlet produksjonen vår på større verk og gjort fabrikkene mer energieffektive. Dette har redusert vårt CO2-forbruk med 10 prosent.

- Vi investerer massivt i å oppjustere fabrikkene våre, slik at vi i fremtiden kan produsere større mengder av vår CO2-sparende teglstein LESS med biogass og utnytte nye produksjonsteknikker til gavn for klimaet, avslutter Henrik Dietrichsen.Hvordan kan vi redusere CO2 som er innkapslet i byggematerialer?

Les rapporten fra World Green Building Council som blant annet viser hvordan arkitekter og ingeniører fremover kan gjøre byggherren oppmerksom på viktigheten av å redusere en bygnings klimaavtrykk gjennom dens levetid. 

Les rapporten her.

LESS. En teglstein for fremtidens bygg

Ved å redusere materialforbruket med 15 % og brenne med sertifisert biogass reduserer vi CO2-utslippet i produksjonen med 70-90 %.

Slik har vi skapt fremtidens CO2-sparende teglstein. 

Les mer om LESS her

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med bærekraft?

Følg oss på LinkedIn, hvor du blant annet får innblikk i de tiltakene vi er stolte av, og hvordan vi jobber med å få ned CO2 i vår produksjon

Følg oss på LinkedIn her.Siste artikler

0Resultater

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.