Godt samarbeid sikrer biodiversitet

Biologisk mangfold - Stenstrup leiregrav

 

Et naturlig mangfold er helt avgjørende for klimaet og for å opprettholde balansen i plante- og dyrelivet. Derfor var Wienerberger glade for å kunne samarbeide med grunneieren Søren Andersen om reetableringen av en stor leirgrav til et godt og balansert naturområde med et sunt økosystem og et rikt dyreliv.

 

Som en materialprodusent som er avhengig av å bruke råstoff fra naturen i produksjonen, er det viktig å redusere påvirkningen på de områdene hvor leira utvinnes, samt å sikre et balansert økosystem etter at utvinningen er ferdig. 

Og nettopp sikring av biomangfoldet ved hjelp av reetablering av de naturområdene som har vært brukt til ressursutvinning, er et av de viktigste tiltakene i Wienerbergers plan for bærekraft.

150 års utvinning av leire forvandlet til krepseoppdrett

Petersminde Teglværk ved Stenstrup i Danmark har i mer enn 150 år gravd opp leire fra de gamle issjøene sør på Fyn for å lage teglstein. Resultatet av disse utgravningene er et område med flere 6-7 meter dype leirgraver med store åpne vannspeil. Takket være leiras høye kalkinnhold er vannet i disse rent og klart med helt riktig pH-verdi og fast bunn, som sammen skaper et perfekt økosystem for blant annet dansk ferskvannskreps.

Grunneier og veterinær Søren Andersen tok initiativet til biodiversifiseringsprosjektet sør på Fyn i Danmark som Wienerberger har støttet aktivt.

- Under utvinningen av leire jobber man med å forme undersjøiske demninger for å binde nitrogen og fosfor. Dermed dannes det undersjøiske rev som er perfekte hjemsteder for eksempelvis kreps. Deretter har vi gjort en stor innsats for å plante busker og trær som er karakteristiske for området. Dette gjør naturen naturlig vakker og gir et rikt fugleliv. Det gleder meg hver dag å se hvordan de enkelte elementene i plante- og dyrelivet påvirker hverandre og skaper harmoni, forteller Søren Andersen.

En kontinuerlig prosess sesong etter sesong

Jobben med biodiversifiseringen er kontinuerlig og i stor grad sesongbetont og krever mye planlegging. Trær og beplantning må beskjæres og tynnes jevnlig for ikke å bare bli villnis, fordi det vil kunne medføre at de miljømessige gevinstene ved de åpne sjøene kan gå tapt. Om våren sår vi markblomster og fugleviltblandinger i spredte klynger. I august fanges kreps og krepseyngelen fordeles i sjøene.

- Det er fascinerende å studere årstidenes innvirkning på en leirgravs biotop. Gjennom viltpleie og krepseoppdrett kan jeg bidra til å få de artene som hører hjemme i faunaen vår til å trives. Det er en kontinuerlig prosess som med tiden skaper rom, frodighet og balanse, sier Søren Andersen om den omfattende innsatsen.

     "Under utvinningen av leire jobber man med å forme undersjøiske demninger for å binde nitrogen og fosfor. Dermed dannes det undersjøiske rev som er perfekte hjemsteder for eksempelvis kreps. Deretter har vi gjort en stor innsats for å plante busker og trær som er karakteristiske for området. Dette gjør naturen naturlig vakker og gir et rikt fugleliv."

Søren Andersen
Veterinær og grunneier

     

Et berikende samarbeid

En av grunnstenene i biodiversifiseringsprosjektet sør på Fyn i Danmark har da også vært Søren Andersens store kunnskap om områdets karakteristiske plante- og dyreliv. 

- Vi har vært veldig heldige som har hatt en dyktig lokal samarbeidspartner som Søren. Det var han som tok initiativ til dette prosjektet, og han fortjener mye av æren for det vi har oppnådd, sier Andreas Christensen, MD Operations fra Wienerberger.

     


 


FAKTA: Vårt grønne initiativ

Biomangfold: Hver gang vi etablerer utvinning av naturressurser, forplikter vi oss til å sette området tilbake i minst like god tilstand som vi mottok det i. Konkret samarbeider vi med regionene om enten re- eller nyetablering av naturområder, og hver gang vi starter utvinning av nye ressurser, er det alltid først avtalt en biomangoldsplan for re- eller nyetablering av naturen i området.

Dematerialisering: Vi fortsetter vår produktutvikling med å redusere materialforbruket i fremstillingen av nye teglstein. Med teglsteinen LESS har vi lyktes med å redusere materialforbruket med 15 prosent.

Oppsirkulering: Våre produkter er både 100 prosent gjenvinnbare i nedknust tilstand og 100%  gjenbrukbare som gamle teglstein i nye bygg. Men vi satser også på oppsirkulering, hvor vi akkurat nå, sammen med Teknologisk Institut og RGS Nordic, gjør forsøk med nedknusing av hele teglsteinsvegger til gjenvinning i nye tegltyper. På den måten bidrar vi til å redusere behovet for jomfruelige materialer og tar enda et skritt i retning av å lukke materialkretsløpet.

Energioptimalisering: Våre produksjonsanlegg blir løpende energioptimalisert, slik at vi gjennomsnittlig forbedrer energiforbruket med 10 prosent i året - blant annet ved å sikre gjenvinning av overskuddsvarme.

     

     

Vi bevarer eller øker det biologiske mangfoldet

Selv om bevaring av naturen på nåværende tidspunkt ennå ikke omfattes av lovgivning eller reguleringer, så har Wienerberger på konsernnivå forpliktet seg til å sikre gjendyrking av naturen i leirgravene som benyttes til utvinning av leire for produksjonen av teglstein.

Denne forpliktelsen innebærer helt konkret at man, i samarbeid med lokale partnere, gjør sitt ytterste for å redusere den miljømessige påvirkningen ved utvinning og produksjon av råmateriale. Dette gjøres ved å gjenoppdyrke og reetablere utvinningsstedene for leire. Ofte gjør det åpne leirlaget at disse områdene faktisk har ideelle forhold for planter og dyr.

- For en produksjonsbedrift som oss, som benytter råmateriale fra naturen, er det virkelig viktig for oss å ha en klar plan for biomangfold hver gang vi utvinner materiale. Det har like høy prioritet i vår bærekraftinnsats som det å tenke på reduksjon av CO2-utslipp. Det gjelder ikke bare for våre teglverk i Danmark, men også i alle andre land hvor Wienerberger har aktiviteter, avslutter Andreas Christensen.


 

Biologisk mangfold - Stenstrup leiregrav


 

Bærekraft i Wienerberger

Vi jobber for en ambisiøs sirkulær fremtid med fokus på CO2-reduksjon, mer gjenbruk og resirkulering samt økt biologisk mangfold med respekt for naturens ressurser.

Les mer her

LESS. CO2-sparende teglstein for fremtidens bygg

Ved å redusere materialforbruket med 15 % og brenne med sertifisert biogass reduserer vi CO2-utslippet i produksjonen med 70-90 %. CO2-besparelsen i produksjonen av LESS dekker fase A3 i EPD’en.

Slik har vi skapt fremtidens CO2-sparende teglstein.

Inspirasjon rett i innboksen din

Abonner på nyhetsbrevet vårt og få inspirasjon om produkter, prosjekter og andre tiltak direkte i innboksen din.
 

Abonner her

     


 

Siste artikler

0Resultater


 

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.