Vi tar syvmilssteget på veien mot en CO2-nøytral produksjon

Teglstein - ovnen på Vesterled Teglværk

 

Wienerberger har inngått en avtale med Nature Energy om at 65% av energien til den danske teglproduksjon fra 2022 skal komme fra biogass som er en fossilfri og CO2-nøytral energikilde. Avtalen omfatter knappe 5% av energiselskapets samlede biogassproduksjon og føyer seg inn i en lang rekke av initiativer som vi har igangsatt for å nå målet om CO2-nøytral produksjon i 2050.

 

Allerede fra 2022 reduserer vi CO2-avtrykket fra våre danske teglverk med hele 35%. Wienerberger har nemlig inngått en 5-årig avtale med Danmarks største biogassprodusent, Nature Energy, om at sertifisert biogass fra 2022 skal utgjøre mer enn halvparten av energien vi bruker i teglproduksjonen.

   

- Vi ønsker å ta ansvar for den grønne omstillingen, og med den nye avtalen tar vi et kjempeskritt frem mot målet om en CO2-nøytral produksjon i 2050. Avtalen innebærer at man også fremover vil kunne bygge med tegl. Teglstein, som er arkitektenes foretrukne byggemateriale til fasader, blir nå også et av de grønneste produktene på markedet, uttaler Henrik Dietrichsen som er nordisk regionsjef i Wienerberger.

- Nature Energy er utrolig stolte over at vår biogass bidrar til å gjøre den danske teglproduksjonen mye mer klimavennlig. Dette partnerskapet viser hvordan biogass kan gjøre en viktig forskjell for industrien og de danske produksjonsbedriftene som vil ha klimavennlig energi fremfor olje og kull, men som ikke har mulighet for grønn strøm, sier adm. direktør for Nature Energy, Ole Hvelplund.

Sirkulærøkonomi med fossilfri og CO2-nøytral energi

Den biogassen som fremover skal drive produksjonen i våre teglverk, fremstilles blant annet på biogassanlegget Nature Energy Glansager i Sønderborg i Danmark. Her benytter Nature Energy biologisk avfall fra næringsmiddelindustrien og andre industrier, samt restprodukter fra landbruket til å produsere CO2-nøytral biogass, som deretter sendes ut i gassnettet.

- Vi tar imot samfunnets biologiske avfall og omdanner det til klimavennlig biogass som kan lagres i gassnettet. Når det biologiske avfallet er avgassen, sendes det i retur til jordene som grønn gjødning. Det er sirkulærøkonomi på sitt beste. Vi gjør det hele i storskala, slik at vi kan sikre en så stor biogassproduksjon som mulig, sier Ole Hvelplund.

Samtidig utgjør det finmaskede gassnettet i Danmark en kjempefordel for bedrifter som ønsker å omstille produksjonen med fokus på CO2-reduksjon, understreker Henrik Dietrichsen:

- I Danmark har vi en helt unik infrastruktur som innebærer at vi, i motsetning til stort sett alle andre land, ikke trenger å etablere egne biogassanlegg ute i bedriftene. Vi kan derfor gå i gang med en gang, og vi har valgt å starte markant med å erstatte 65% av naturgassforbruket med biogass. Og det til tross for at etterspørselen etter grønne teglstein først nå har begynt å vise seg, og dermed ennå ikke matcher de betydelige meromkostningene ved biogass.

  

Sustainability, baeredygtighed

FAKTA: Vårt grønne initiativ

Dematerialisering: Vi fortsetter vår produktutvikling med å redusere materialforbruket i fremstillingen av nye teglstein. Med vår CO2-sparende serie av teglstein kalt LESS har det lykkes å redusere materialforbruket med 15 %. 

Oppsirkulering: Våre produkter er både 100% gjenvennlige til nedknust tilstand og 100% gjenbrukbare som gamle teglstein i nye bygg. Vi satser også på oppsirkulering, hvor vi sammen med Teknologisk Institut og RGS Nordic gjør forsøk med nedknusing av hele teglsteinsvegger til gjenvinning i nye tegltyper. På den måten bidrar vi til å redusere behovet for jomfruelige materialer og tar enda et skritt i retning av å lukke materialkretsløpet.

Energioptimalisering: Våre produksjonsanlegg blir løpende energioptimalisert, slik at vi gjennomsnittlig forbedrer energiforbruket med 10% i året - blant annet ved å sikre gjenvinning av overskuddsvarme.
Biomangfold: Hver gang vi etablerer utvinning av naturressurser, forplikter vi oss til å sette tilbake området i minst like god tilstand som vi mottok det i. Konkret samarbeider vi med regionene om enten re- eller nyetablering av naturområder. Hver gang vi starter utvinning av nye ressurser er det alltid en avtalt biomangoldsplan for re- eller nyetablering av naturen i området.

 

Flere initiativ skal sikre CO2-nøytral produksjon

I dag fremstiller Wienerberger teglstein med markant lavere CO2-avtrykk enn tradisjonelle teglstein. Vi har utviklet en CO2-sparende serie av teglstein kalt LESS. Ved å redusere materialforbruket med 15 % og brenne med sertifisert biogass reduserer vi CO2-utslippet i produksjonen med 70-90 %, sammenlignet med en tradisjonell teglstein produsert med naturgass. CO2-besparelsen i produksjonen av LESS dekker fase A3 i EPD’en. For den totale besparelsen for hele produktets livssyklus, bruk våre produktspesifikke EPD'er (miljøvaredeklarasjon) på LESS.

- Vi satser bredt på en lang rekke initiativer innen både produktutvikling, innkjøp, energiforbruk, optimalisering av produksjonen og logistikk for å sikre en ambisiøs grønn omstilling på tvers av konsernet. I produksjonslandene Danmark er biogass et fokusområde, i Belgia gjør vi forsøk med el-ovner, og i Østerrike satser vi på varmepumpesystemer. Vi har tatt et veldig langt skritt med avtalen om 65% biogass allerede fra 2022, men vi stopper ikke før vi er helt i mål, avslutter Henrik Dietrichsen.

  

LESS mursten

LESS

En CO2-sparende teglstein for fremtidens bygg

Bygg med vår CO2-sparende serie av teglstein kalt LESS og oppnå CO2-reduksjon.

Ved å redusere materialforbruket med 15 % og brenne med sertifisert biogass reduserer vi CO2-utslippet i produksjonen med 70-90 %. CO2-besparelsen i produksjonen av LESS dekker fase A3 i EPD’en.

Teglsteinen har samme mål og uttrykk som en tradisjonell, dansk bløtstrøken teglstein, og leveres i mange lekre fargevarianter.

 

 

Siste nytt om bærekraft

0Resultater

 

 

Campaign handmade bricks

Hold deg oppdatert

Abonner på vårt nyhetsbrev og få siste nytt om produkter, inspirerende prosjekter, dokumentasjon, ombruk, biomangfold og mye mer.

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.