Apartment Building in Koege, Facing Brick Hvid Marmor

EU - samsvarserklæring

Våre samsvarserklæringer gjelder for teglbyggestein for både bærende og ikke-bærende murverk.

Samsvarserklæringen gjelder for murstein som er produsert ved våre fabrikker på Pedershvile Teglværk og Petersminde Teglværk i Danmark.