Apartment buildings, Thomas B. Thrigesgade, in Odense, Facing Bricks W 447 Flint and W 445 Hvede

Teglbjælker

Teglbjælker specialfremstilles til det enkelte projekt.
 

Teknisk information

Alle teglbjælker fra Wienerberger er forspændte og lever naturligvis op til alle gældende standarder.

 

Teglbjælker med selvstændig bæreevne

Anvendelse i murværk 

Der stilles følgende krav til teglbjælken samt det overliggende element, med mindre andet er beskrevet: 

 • Minimum længde af vederlag for teglbjælke er 228mm. Det er vigtigt at vederlaget holdes for hele tværsnittet.
 • Minimum bredde af overliggende mursten 108mm.
 • Dampspærre påkrævet i henhold til Eurocode 6


Der stilles følgende krav til materialerne anvendt til det overliggende murværk, med mindre andet er beskrevet: 

 • Byggesten type HD, iht. EN 771-7, højde 54mm.
 • Minimum krav i henhold til bæreevnediagram for det overliggende murværk, kohæsion min 0,2 MPa
 • Minimum mørtelstyrke: ovennævnte krav skal kunne opfyldes.


Der stilles følgende krav ved indbygning af teglbjælken: 

Teglbjælken skal understøttes tæt på vederlaget for at undgå sammen trykning af fugen. Understøtningen må først fjernes, når der er opnået tilstrækkelig styrke i vederlagsfugen. 

Brik farve: BLÅ (facade)

 
Miljøklasse
Korrosinsbestandighed
Frostfasthed
Anvendelse
Præg.

A

F

F2

Murværk i aggressivt miljø

Bemærkning

Aggressivt miljø

Rustfast armering

 
 

Miljømærker – brandklassificeringsmærke

Brik farve: BLÅ (facade)

 
Miljøklasse
Korrosinsbestandighed
Frostfasthed
Anvendelse
Præg.

A

F

F2

Murværk i aggressivt miljø

Bemærkning

Aggressivt miljø

Rustfast armering

 
 

Brik farve: BLÅ (facade)

 
Miljøklasse
Korrosinsbestandighed
Frostfasthed
Anvendelse
Præg.

A

F

F2

Murværk i aggressivt miljø

Bemærkning

Aggressivt miljø

Rustfast armering

 
 

Brik farve: RØD (bagmur)

 
Miljøklasse
Korrosinsbestandighed
Frostfasthed
Anvendelse
Præg.

P

E

F2

Murværk i  passivt miljø

Bemærkning

Passivt miljø

Sort stål

 
 

Brik farve: SORT

 
Miljøklasse
Præg.

R60

Bemærkning

Teglbjælke med ekstra stål.
Der kan regnes en bæreevne efter brandpåvirkning 

Brik farve: HVID

 
Miljøklasse
Præg.

R0

Bemærkning

Teglbjælke uden ekstra stål.
Der kan ikke regnes med en bæreevne efter brandpåvirkning 

Brik farve: BLÅ (facade)

 
Miljøklasse
Korrosinsbestandighed
Frostfasthed
Anvendelse
Præg.

A

F

F2

Murværk i aggressivt miljø

Bemærkning

Aggressivt miljø

Rustfast armering

 
 

Miljøklasserne bestemmes af den blå eller røde mærkebrik, sort eller hvid brandklassificeringsmærke supplerer blå eller rød brik. 

 • Overliggere og bjælker med sort mærkebrik er beregnet til anvendelse i konstruktioner hvortil der stilles brandkrav.
 • Overligger og bjælker med hvid mærkebrik er beregnet til anvendelse i konstruktioner hvortil der ikke stilles brandkrav.

Se vejledning til branddimensionering her.

 

Geometri og luftlydisolans for teglbjælker

 • Armerings diameter = 2 x Ø 5mm forspændt armering i hvert skifte.
  Afstand fra underside til midt armering 20-25 mm.
  Fyk er den karakteristiske flydespændning eller 0.2% spændning. For tentorstål kan den normalt antagesat være 550 MPa og for kamstål 420 MPa. For korrosionsfast stål forkommer foskellige værdier se under www.mur-tag.dk. Dat karakteriske E-modul for ameringsstål kan normalt antages at være 200.000 Mpa
   

 

Beregning af teglbjælker

Er der fortaget beregning af Wienerberger, er det værdierne i det tilsendte tegningsmateriale som er gældende. Overliggere udenfor bæreevnetabel beregnes med edb-programmet EC6, www.ec6design.com efter beregningsregler angivet i EN 1996-1-1.

Styrketabel for teglbjælker (kN/m)

 
Lysningsvidde (m)
1
1,5
2
2,5
3
4
5
6
 

Mindste længde af vederlag (mm)

168

168

168

228

228

348

348

348

 

3 skifter

13

8

6

4,5

 
 
 
 
 

4 skifter

24

12,5

9

6,5

5

2

 
 
 

5 skifter

41

19

12

8,5

6,5

4

1,5

 
 

6 skifter

52

29

17

11

9

6,5

3

1,5

Der kan interpoleres mellem værdierne i tabellen. 

Bemærk, at ved bestemmelse af den retningsmæssige last skal bjælkens egenlast  
inkluderes.

Tabellens værdier gælder for både simple bjælker som for L- bjælker og U - bjælker.

Nedbøjning ved maksimal belastning, højest 6 mm.

 

CE-mærkning

Teglbjælker med selvstændig bæreevne til anvendelse i murværk 

Denne type teglbjælker er selvbærende og har følgende CE-mærkning. Nedstående værdier er gældende, såfremt der ikke er oplyst andet på tilsendte tegning eller dokumentation.  

 

Ydeevnedeklaration

Download ydeevnedeklarationen for teglbjælker her.
 

 

Overensstemmelseserklæring

Download overensstemmelseserklæring for teglbjælker her.
 

 

Branddimensionering

Download vejledning for branddimensionering af teglbjælker her.

 

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.