Apartment buildings, Thomas B. Thrigesgade, in Odense, Facing Bricks W 447 Flint and W 445 Hvede

Tegloverliggere

Tegloverliggere fås i standardformater eller specialfremstilles til det enkelte projekt.

 

Teknisk information

Der benyttes tegloverliggere i de fleste moderne byggerier. Tegloverliggerer fra Wienerberger fås i standardformater eller specialfremstilles til det enkelte projekt. Alle tegloverliggere fra Wienerberger er forspændte og lever naturligvis op til alle gældende standarder.

 

Overliggere uden selvstændig bæreevne

Anvendelse i murværk, 1 - og 2 – skifte overliggere.

Denne type overligger er brugt til en kompositbjælke. En komposit teglbjælke består af en tegloverligger og skifter påmuret på byggepladsen. Bæreevnen afhænger af antallet af sammenhængende skifter uden gennembrydning. Under opmuring skal tegloverliggeren understøttes. 

Krav til materialer til påmurede skifter 

Der stilles følgende krav til overliggeren samt det overliggende element, med mindre andet er beskrevet. 

 • Byggesten, type HD, iht. EN 771, højde 54mm.
 • Minimum længde af vederlag for overligger er 228 mm.
 • Minimum bredde af overliggende mursten 108mm.
 • Højde af det overliggende element 2-9 skifter af byggesten.
 • Dampspærre påkrævet i henhold til Eurocode 6
 • Basisstyrke min 4,4 MPa
 • Kohæsion min. 0,2 MPa
 • Mørtelstyrke min. ovennævnte krav skal opfyldes

 

Der stilles følgende krav ved indbygning af overliggeren 

Overliggeren skal under opmuringen understøttes for mindst hver 600 mm.
Understøtningen må først fjernes, når mørtlen i kompositbjælken er færdighærdet. 

 

Miljømærker – brandklassificeringsmærke

Brik farve: BLÅ (facade)

 
Miljøklasse
Korrosinsbestandighed
Frostfasthed
Anvendelse
Præg.

A

F

F2

Murværk i aggressivt miljø

Bemærkning

Aggressivt miljø

Rustfast armering

 
 

Brik farve: RØD (bagmur)

 
Miljøklasse
Korrosinsbestandighed
Frostfasthed
Anvendelse
Præg.

P

E

F2

Murværk i passivt miljø

Bemærkning

Passivt miljø

Sort stål

 
 

Brik farve: SORT

 
Miljøklasse
Præg.

R60

Bemærkning

Overligger med ekstra stål.
Der kan regnes en bæreevne efter brandpåvirkning 

Brik farve: SORTHVID

 
Miljøklasse
Præg.

R0

Bemærkning

Overligger uden ekstra stål.
Der kan ikke regnes med en bæreevne efter brandpåvirkning 

Miljøklasserne bestemmes af den blå eller røde mærkebrik, sort eller hvid brandklassificeringsmærke supplerer blå eller rød brik. 

 • Overliggere og bjælker med sort mærkebrik er beregnet til anvendelse i konstruktioner hvortil der stilles brandkrav.
 • Overligger og bjælker med hvid mærkebrik er beregnet til anvendelse i konstruktioner hvortil der ikke stilles brandkrav.

Se vejledning til branddimensionering her.

 

Fugtisolering 

Der kan i princippet fugtisoleres med en TB-rende eller en opbukket bitumen murpap løsning f.eks. PF 2000. Der henvises til detailtegninger om emnet på www.mur-tag.dk.

 

Geometri og luftlydisolans for overliggere

Materialeparametre for armering:

 • Armerings diameter = 2 x Ø 5mm forspændt armering i hvert skifte.
 • Afstand fra underside til midt armering 20-25 mm.
 • Fyk er den karakteristiske flydespændning eller 0.2% spænding. For tentorstål kan den normalt antagesat være 550 MPa og for kamstål 420 MPa. For korrosionsfast stål forekommer forskellige værdier se under www.mur-tag.dk. Det karakteristiske E-modul for armeringsstål kan normalt antages at være 200.000 Mpa.

Styrkediagram gældende for Wienerberger tegloverliggere

Nedenstående diagram angiver beregnet bæreevne i kN/m for tegloverliggere med jævnt fordelt last, beregnet ved hjælp af beregningsprogrammet EC6 design. Diagrammet gælder for ½ stens tegloverliggere med påmurede skifter med bredde på 108 mm.  

For bredstenstegloverliggere og 1-stens tegloverliggere kan bæreevnen findes ved multiplikation af diagrammets værdier med henholdsvis 1,5 og 2,0. Dette forudsætter dog, at de påmurede skifter har samme bredde som tegloverliggeren. Brandklassen er R-0. 

 

Deformationstabel for komposit-teglbjælker

Gældende for enkelt og dobbeltskifte overliggere.

Nedenstående diagram angiver maksimale nedbøjninger for komposit-teglbjælker med jævnt fordelt last. Diagrammet gælder for 108 og 200 mm tegloverliggere med påmurede skifter med bredde på 108 mm. Diagrammet er endvidere gældende for alle tykkelser, hvor overliggeren og den påmurede del har samme bredde. 

Maksimal nedbøjning for viste kurver i almindelige anvendelsestilfælde

 
H
3 skifter
4 skifter
5 skifter
6 skifter
8 skifter
10 skifter
 

u

5 mm

7 mm

5 mm

4 mm

3 mm

2 mm

 

u/ hulmål

1/500*/o

1/500*/o

1/1000*/o

1/1000*/o

1/1500*/o

1/2000*/o

Beregning af overliggere 

Er der fortaget beregning af Wienerberger, er det værdierne i det tilsendte tegningsmateriale som er gældende. Overliggere udenfor bæreevnetabel beregnes med edb-programmet EC6, www.ec6design.com efter beregningsregler angivet i EN 1996-1-1

 

Vederlag af overliggere

Vederlag for ”let last” (fx egenvægt af overliggende murværk) 

 • Åbning 0 - 1.2 m - vederlag ½ sten
 • Åbning 1.2 – 1.8 m – vederlag ¾ sten
 • Åbning 1.8 – 3.0 m – vederlag 1 sten
 • Åbning 3.0 – vederlag 1 ½ sten

For tung last bør vederlaget forøges. Dog anvendes maksimalt 1 ½ stens vederlag.

 

CE-mærkning

Tegloverliggere med selvstændig bæreevne til anvendelse i murværk 

Denne type tegloverliggere er selvbærende og har følgende CE-mærkning. Nedstående værdier er gældende, såfremt der ikke er oplyst andet på tilsendte tegning eller dokumentation.  

 

Ydeevnedeklaration

Download ydeevnedeklarationen for overliggere her.

 

Overensstemmelseserklæring

Download overensstemmelseserklæring for overliggere her.

 

Branddimensionering

Download vejledning for branddimensionering af overliggere her.

 

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.