Bærekraftig og sirkulært bygg

Urban cladding tiles

 

Bærekraftig og sirkulært design og bygg innebærer at vi må overveie grundig fremtidige bruksmuligheter for byggene. Det må være enkelt å foreta tilpasninger i løpet av bruksfasen, og brukte produkter eller materialer må i størst mulig grad være gjenbrukbare etter bruk.

I samarbeide med andre aktører i byggebransjen har vi fokus på sirkulære løsninger med tanke på gjenbruk og resirkulering og ser på byggemiljøet og bygningskonstruksjoner fra en ny vinkel.

 

Bærekraftig produksjon

Basert på en bærekraftig og sirkulær produktportefølje av teglprodukter

Wienerbergers produksjon foregår lokalt med størst mulig fokus på bærekraft og energibevissthet. Vi reduserer material- og energiforbruket ved å gjøre våre produkter smalere, slankere eller med utskjæringer, der det er mulig. Vi resirkulerer produksjonsavfall og -tap i produksjonsprosessene våre, og vannspill forhindres ved hjelp av lukkede produksjonsprosesser. Les mer om vår bærekraftige produksjon.

 

Bærekraftige og sirkulære produkter

Bærekraftig og sirkulære produkter til grønne bygg 

Utviklingen av bærekraftige og sirkulære produkter forutsetter løpende investeringer i kunnskap, forskning og utvikling. Vårt fokus på kvalitet gir våre teglprodukter lengre levetid. I tillegg investerer vi løpende i å realisere miljøgevinster. Vi treffer bevisste valg i bruken av ansvarlige, bærekraftige råvarer. Les mer om våre bærekraftige produkter.

 

Bærekraftig og verdistabilt bygg

Teglprodukter i et bærekraftig og verdistabilt bygg

Bruken av teglstein, takstein, bekledningstegl og marktegl er bærekraftig og verdistabilt. For det første er teglprodukter kjennetegnet av ekstrem lang levetid som kan være på helt opptil hundre år eller mer. Produkter i tegl er også fargesikre, bevarer sin vakre finish og er nesten vedlikeholdsfrie. På denne måten bidrar de til et bærekraftig og verdistabilt bygg.

 

Sustainability, baeredygtighed

Høy kvalitet i gjenbruk av teglstein

Gjenbruk med maksimal verdibevaring

Wienerberger fokuserer bevisst på utvikling, produksjon og bruk av bærekraftige og sirkulære produkter og prosesser. Modulære konstruksjonssystemer, gjenbruk av produkter og materialer, samtidig med at de opprettholder sin verdi, er sentrale aspekter i denne tankegangen. Produkter gjenbrukes der det er mulig. Vi bruker også gjenbruksmaterialer i fremstillingen av nye teglprodukter.

For eksempel bruker den danske teglindustrien i dag ca. 170 000 tonn sand i året til produksjon av teglstein. Sand er dessverre ikke en fornybar ressurs, og de danske naturressursene er begrensede. Derfor har Wienerberger inngått et samarbeid med RGS Nordic og Teknologisk Institut om et nyt MUDP-prosjekt Gjensand som er støttet av Miljøstyrelsen. Prosjektets mål er at minst 75 % av sanden i teglstein skal kunne erstattes av knust murverk.

 

Det tilsvarer at den danske teglindustrien kan redusere forbruket av ikke-fornybare naturressurser med 15-18 %. Og ressursen av murverksavfall er tilstrekkelig stor til å dekke behovet for sand til fremstilling av tegl. Dermed blir muravfallet gjenbrukt med høyest mulig miljømessig verdi og er med på å sikre et sirkulært materialkretsløp, hvor materialer fra gamle bygg blir opparbeidet og inngår i fremstillingen av nye teglstein som igjen returnerer til bygget. LESS. Miljøvennlig teglstein for fremtidens bygg

Ved å redusere materialforbruket med 15 % og brenne med biogass reduserer vi CO2-utslippet i produksjonen med 70-90 %.

Slik har vi skapt fremtidens miljøvennlige teglstein.
 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert om nye prosjekter og produkter og få inspirasjon til dit neste prosjekt.
 


 

Siste nytt om bærekraft

0Resultater

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.