Bærekraftig produksjon

Sustainability, baeredygtighed

 

Som en del av Wienerbergers kjerneverdier vil vi redusere miljøpåvirkningen via bærekraftig produksjon.

Økt bruk av gjenbruksmaterialer, naturlig gjenoppbygging av tidligere leirgraver, reduksjon av ferskvannforbruket, energieffektivitet og ansvarlig drift av våre leirutvinningssteder er alt sammen en del av vårt engasjement for bærekraftig produksjon.

 

Leire understøtter regionalt næringsliv, fordi det er et naturlig råmateriale som utvinnes lokalt, slik at byggematerialene ikke behøver å bli transportert over lange avstander.

Fremstillingen av teglstein skaper lokale arbeidsplasser, og hele verdikjeden er på den måten rotfestet i nærområdet.

 

Energieffektivitet gir økt miljøbeskyttelse

En større og større del av den energien som brukes i vår produksjon, er naturlig og flytende gas som er nødvendig for å varme opp tunnelovnene til brenning av teglstein. For å øke effektiviteten gjenvinner vi den varmen som frigis under nedkjølingsprosessen, og gjenbruker den i tørkeprosessen av teglstein.

Vi utforsker løpende muligheter for å erstatte fossile energikilder med alternativ fornybar brensel. Derfor har vårt morselskap, Wienerberger, innført CBME Energy Award for å understøtte våre medarbeideres innsats innen energieffektivitet ved å dele ut en intern pris.

 

Biodiversity in Wienerberger's Sustainability Roadmap 2020.

I harmoni med naturen

Når Wienerberger utvinner leire til våre teglstein, har vi spesielt fokus på å beskytte de naturlige miljøene for truede dyre- og plantearter samt sjeldne og skjøre økosystemer. Bevaring av naturressursene under utvinning av leire og gjenopprettelse av naturen på uttømte utvinningssteder er like viktige aspekter.

Det er forskjellige muligheter for å gjenopprette uttømte steder til annen bruk som landbruk, en naturlig biotop eller omlegging til områder for fritidsaktiviteter. Der det er mulig, velger Wienerberger å gjenetablere naturområdet ved leirgraver. Disse områdene understøtter biologisk mangfold, ettersom de ofte bidrar med alternative miljøer for truede dyre- og plantearter.

Vannforbruk og spillvann

I vår teglproduksjon belaster ferskvannforbruket og bortskaffelsen av spillvann miljøet i svært liten grad, fordi mange av våre fabrikker har innført lukkede vannkretsløp. Spillvann samles opp i tanker, behandles og sendes tilbake til produksjonen av teglstein.

 

Avfallshåndtering og resirkulering

Fordi leire er et naturmateriale, er nesten alt avfall fra teglproduksjonen ufarlig. Vi sørger for korrekt sortering, avhenting, resirkulering eller bortskaffelse. Mengden av farlig avfall, i form av f.eks. oljetrukkede kluter, er veldig lite.

 

Vi har innført programmer for resirkulering for både internt og eksternt avfallsmateriale på alle våre fabrikker. Avfall som stammer fra den interne produksjon som f.eks. ødelagte eller defekte produkter, bearbeides på nytt og gjenbrukes i produksjonen. Les mer om sirkulær satsing her.

 LESS. Miljøvennlig teglstein for fremtidens bygg

Ved å redusere materialforbruket med 15 % og brenne med biogass reduserer vi CO2-utslippet i produksjonen med 70-90 %.

Slik har vi skapt fremtidens miljøvennlige teglstein.
 Siste nytt om bærekraft

0Resultater

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.