Apartment building, Groenttorvet, Amaryllis Hus, Safari


 

Eksponeringsklasser

Retningslinjer for bruk av teglstein

 

En teglsteins holdbarhet oppgis med henvisning til eksponeringsklasser for murverk. Eksponeringsklassene er definert i den europeiske normen for murverk NS-EN 1996-1-1:2005/NA:2010, Tabell NA.911. Her klassifiseres miljøets grad av aggressivitet, i forhold til nedfukting, frost, salt- og kjemisk påvirkning. Graden av aggressivitet klassifisere i fem klasser, MX1 – MX5.

Tabell NO.911 - Klassifisering av miljøbetingelser - Eksponeringsklasser

Eksponeringsklasse

MX1

MX2

MX3

MX4

MX5

Grad av aggressivt miljø

Ikke

Lite

Noe

Meget

Særlig

Eksempler på konstruksjoner som vil kunne høre til i de respektive eksponeringsklassene

Konstruksjoner innendørs i oppvarmede tørre lokaler inkludert i indre vange i utvendig dobbeltvegg (sandwichvegg, skallmurvegg, diafragmavegg).

Konstruksjoner i fuktig miljø innendørs, herunder uoppvarmede lokaler, eller konstruksjoner utendørs beskyttet mot direkte oppfukting i lite aggressiv landatmosfære (lite SO2-forurensing).

Konstruksjoner i fuktig miljø utendørs i middels aggressiv atmosfære (middels SO2-forurensing eller sjøsaltpåvirkning) og beskjeden frostpåkjenning (få fryse-/tinesykluser i fuktig tilstand).

Konstruksjoner utendørs i meget aggressiv atmosfære (kraftig SO2-forurensing eller sjøsaltpåvirkning) og beskjeden frostpåkjenning. Konstruksjoner i fuktig miljø utendørs i middels aggressiv atmosfære med stor frostpåkjenning (mange fryse-/tinesykluser i fuktig tilstand).

MERKNAD Eksempler på konstruksjoner i eksponeringsklasse 4: Spesielt værutsatte, upussete konstruksjoner, for eksempel kalde yttervegger (mot uoppvarmede rom o.a.), skorsteiner og luftepiper over tak, støyskjermer, hagemurer m.m.

Konstruksjoner innendørs og utendørs i meget aggressiv kjemisk industriatmosfære.

Ubeskyttet murverk utsatt for aggressive væsker, jordarter osv.

All teglstein deklarert i Frostbestandighetsklasse F2 kan benyttes til og med Eksponeringsklasse MX3.

For utsatte konstruksjoner som spesifisert i Eksponeringsklasse MX4 bør valg av tegl avklares med teglleverandør. Vår anbefaling er basert på erfaring over tid, og skal ivareta både de tekniske egenskapene til teglen, men også det estetiske perspektivet.

Tegl ned i bakken er som kjent uansett ikke en anbefalt løsning, men kan være akseptabel dersom det benyttes robust tegl med god frostmotstandsevne og en farge/ estetikk som kan tåle å stå nedfuktet / nedsmusset.

Det forutsettes at oppbygging av murkonstruksjonen er i henhold til anbefalte løsninger med gode detalj- og beslagsløsninger, samt god håndverksmessig utførelse.


 

Bestill vår 3-i-1 til arkitekten

Inspirasjon, kolleksjon og skissedel i én bok.

Bli inspirert til mønstermurverk med en overflod av farger, uttrykk og nyanser av teglstein.

Bestill 3-i-1 til arkitekten


 

Siste artikler

0Resultater


 

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.