Apartment building, Groenttorvet, Amaryllis Hus, Safari


 

Eksponeringsklasser

Retningslinjer for bruk av teglstein

 

En teglsteins holdbarhet oppgis med henvisning til eksponeringsklasser for murverk. Eksponeringsklassene er definert i den europeiske normen for murverk Eurocode 6 – Murverkskonstruksjoner, i daglig tale EC6. Her vurderes ytre påvirkninger som omgivelsenes fuktighet, aggressive stoffer i luften, fysiske påvirkninger ved bruk og slitasje mv. på murverket/konstruksjonen og plasseres inn i eksponerings-klassene MX1 – MX5.

Systemet er ikke hierarkisk oppbygget

- MX1-3 omhandler utelukkende påvirkning av fukt og frost
- MX4 omhandler utelukkende påvirkning av saltet natriumklorid (NaCl)
- MX5 omhandler utelukkende påvirkning av kjemiske stoffer

Beskrivelse av klassene samt eksempler på murverk i de forskjellige klassene fremgår av tabell A.1 – Klassifikasjon av mikroeksponeringsbetingelser for fullført murverk, EN 1996-2: 2007 (vedlagt side 2). Mer veiledning om plassering i eksponeringsklasser kan fås i BYG-ERFA bladet (21) 19 09 03, Eksponeringsklasser - bestemmelse i prosjekteringsfasen.

I nedenstående retningslinjer for bruk av teglstein fra Wienerberger forutsettes det at murverket er oppført forskriftsmessig korrekt, inkludert korrekt tildekking. Det er med andre ord avgjørende at murverket er intakt; f.eks. ingen sprekker og at mørtelen har betingelser som sikrer at den herder.

Klasse

MX1

 

MX2

MX2.1

MX2.2

MX3

MX3.1

MX3.2

MX4

 

MX5

 
Produkttype

I tørt miljø

Alle teglstein til bakmur og fasade kan brukes.

Eksponeret for fukt eller vannpåvirkning

Eksponeret for fukt eller vannpåvirkning + frost-tine-sykluser

Alle bløt- og håndstrøkne fasadetegl kan brukes.

Eksponeret for saltmettet luft, havvann eller tinesalt

Alle bløt- og håndstrøkne fasadetegl kan brukes.

I aggressivt kjemisk miljø

Kontakt Wienerberger for valg av produkt.

Merknad
 

Alle teglstein til bakmur og fasade kan brukes.

 
 

Utilsiktet vannpåvirkning under og umiddelbart etter oppføring har stor betydning for det ferdige uttrykket – derfor må veiledningen for tildekking følges for å redusere mørkfarging.

Fasader med lyse teglstein eller engoberte teglstein som utsettes for styrtregn må med tiden forventes å fremstå mørkere enn andre fasader som er mindre utsatte for styrtregn

 
 

Utilsiktet vannpåvirkning under og umiddelbart etter oppføring har stor betydning for det ferdige uttrykket – derfor må veiledningen for tildekking følges for å redusere mørkfarging.

Fasader med lyse teglstein eller engoberte teglstein som utsettes for styrtregn må med tiden forventes å fremstå mørkere enn andre fasader som er mindre utsatte for styrtregn.

 

I kystnære områder med risiko for flyvesand anbefales ikke bruk av engoberte teglstein, fordi flyvesanden kan bryte ned overflaten mekanisk, og steinens grunnfarge vil med tiden bli mer fremtredende.

 

Ved bruk av teglstein ved/under terrenget må man forvente følgende:

  • Saltutslag i skift under fuktsperre.
  • Mørkfarging av teglstein under fuktsperre.
  • Hyppigere vedlikehold på murverk under fuktsperre enn murverk over fuktsperre.


 

Valg av eksponeringsklasse

Vurderingen av hvilken eksponeringsklasse konstruksjonen skal oppføres i, fremgår av nedenstående skjema.

Ved vurderingen tas det høyde for virkningen av evt. påtenkte overflatebehandlinger som filting eller pussing, hvorav kun sistnevnte gir beskyttelse av den underliggende murverkskonstruksjon. Ved f ilting må det som minimum forutsettes samme grad av eksponering som er gjeldende for blankt – ubehandlet – murverk.

Utdrag fra EN 1996-2:2007 Definisjon av eksponeringsklasser i murverk:

Tabell A.1 – Klassifikasjon av mikroeksponeringsbetingelser for fullført murverk

Klasse

MX1

 

MX2

MX2.1

MX2.2

MX3

MX3.1

MX3.2

MX4

 

MX5

 
Mikrobetingelser for murverk

I tørt miljø

 

Eksponeret for fukt eller vannpåvirkning

Eksponert for fukt, men ikke eks-ponert for fryse-tine-sykluser eller ytre kilder til signifikante nivåer av sulfater eller aggressive kjemikalier.

Eksponert for kraftig vannpå-virkning, men ikke eksponert for fryse-tine-sykluser eller ytre kilder til signifikante nivåer av sulfater eller aggressive kjemikalier.

Eksponeret for fukt eller vannpåvirkning + frost-tine-sykluser

Eksponert for fukt eller vannpåvirkning og fryse-tine-sykluser, men ikke eksponert ytre kilder til signifikante nivåer av sulfater eller aggressive kjemikalier.

Eksponert for kraftig vannpåvirkning og fryse-tine-sykluser, men ikke eksponert for ytre kilder til signifikante nivåer av sulfater eller aggressive kjemikalier.

Eksponert for saltmettet luft, havvann eller tinesalt

 

I aggressivt kjemisk miljø

 
Eksempler på murverk i denne tilstanden
 

Innvendig murverk i bygninger til vanlig beboelse og kontorer, inklusive utvendige dobbeltmurt bakmur som har liten sannsynlighet for å bli fuktig.

Pusset murverk i utvendige murer som ikke eksponeres for moderat eller kraftig styrtregn, og som er isolert mot fukt fra tilstøtende murverk eller materialer.

 

Innvendig murverk som eksponeres for høye nivåer av vanndamp, f.eks. i et vaskeri.

Utvendig murverk som er avskjermet av takutheng eller murdekke, og som ikke er eksponert for kraftig styrtregn eller frost.

Murverk under frostsonen i godt drenert ikke-aggressiv jord.

Murverk som ikke er eksponert for frost eller aggressive kjemikalier, og som er plassert: i yttermur med tildekning eller fluktende takutheng, i brystninger, i frittstående mur, i jord, under vann.

 

Murverk som klasse MX2.1 eksponert for frysetine-sykluser.

Murverk som klasse MX2.2 eksponert for frysetine-sykluser.

 

Murverk i kystområder. Murverk i umiddelbar nærhet av vei som saltes om vinteren

 

Murverk som er i kontakt med jord, fylljord eller grunnvann, hvor fukt og signifikante ni-våer av sulfater er tilstede.

Murverk som er i kontakt med meget sur jord, forurenset jord eller grunnvann. Murverk i nærheten av industriområder hvor aggressive kjemikalier overføres gjennom luften.

Merk! Når eksponering av murverk skal bestemmes, bør det tas høyde for virkningen av overflatebehandlinger og beskyttende bekledninger.


 

Bestill vår 3-i-1 til arkitekten

Inspirasjon, kolleksjon og skissedel i én bok.

Bli inspirert til mønstermurverk med en overflod av farger, uttrykk og nyanser av teglstein.

Bestill 3-i-1 til arkitekten


 

Siste artikler

0Resultater


 

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.