Murerske og mursten


 

Arbeidsmiljø – leverandørbruksanvisning

Murerarbeid kan innebære mange tunge løft og belastende arbeidsstillinger som på sikt kan gi risiko for helseskade.

Denne leverandørbruksanvisningen beskriver og anbefaler hvordan man kan redusere det tunge arbeidet og de belastende arbeidsstillingene ved håndtering av teglstein på byggeplassen.

Anvisningene gir også egnede løsninger, som for eksempel tekniske hjelpemidler, samt beskriver i hvilke situasjoner det kan oppstå ergonomiske belastninger, som for eksempel løfting, bæring og trekking, samt belastende arbeidsstillinger og -bevegelser.


 


 

Prosjektering og planlegging

I forbindelse med murerarbeid anbefaler vi å bruke tekniske hjelpemidler. Det kan blant annet gjøres ved å innarbeide de nødvendige forutsetningene i prosjekterings- og planleggingsfasen.

Ved prosjektering skal det vedrørende bruk av teglstein tas hensyn til at:

- adgangs- og transportveier, samt lagringsplasser er etablert og dimensjonert til oppgaven med å håndtere teglstein

- det etableres friarealer i og utenfor bygningen, så stein kan plasseres hensiktsmessig i forhold til både arbeidsstedet og til adgangs- og kjørearealer for tekniske hjelpemidler

- det brukes egnede tekniske hjelpemidler for håndtering av stein der det er mulig og hensiktsmessig

- murerarbeid utføres, der det er mulig og hensiktsmessig, under skulderhøyde og over knehøyde – for eksempel ved murerarbeider ved murhøyder over 2,5 meter

Entreprenøren

Med utgangspunkt i prosjektmaterialet og egne erfaringer skal arbeidet planlegges og tilrettelegges både sikkerhetsmessig og helsemessig forsvarlig.

Det innebærer blant annet at arbeidsgiveren har plikt til å sørge for at:

- det brukes egnede tekniske hjelpemidler der det er mulig og hensiktsmessig

- de ansatte læres opp i bruken av de tekniske hjelpemidlene

- det foreligger bruksanvisninger for de tekniske hjelpemidlene

Oppsett av byggeplassen

Byggeplassen skal settes opp så det ved transport av teglstein er mulig å bruke egnede tekniske hjelpemidler som enten fjerner belastningene helt, eller reduserer dem til et minimum.

Transport av teglstein med kran, truck, heis og teleskoplesser

Tunge, manuelle løft bør om mulig unngås. Ved transport av teglstein internt på byggeplassen, der vekten av en pall stein er over 200 kg, bør man ikke anbefale manuell steinvogn. Det anbefales derfor løft av teglstein og tegloverliggere direkte fra lagerplass til arbeidssted med kran, truck, heis, teleskoplesser eller andre tekniske hjelpemidler – avhengig av byggeplassen.

Når steinhodene transporteres til bruksstedet ved hjelp av kran, brukes steinskjold, steinstoler eller steinkurver

Manuell transport av teglstein

Når transporten må gjøres manuelt ved hjelp av en steinvogn, er det viktig at lagringsplassen ligger tett på der steinene skal brukes. Transportveien mellom lagringsplass til byggheis skal være flat og stabil der det skal transporteres materialer ved hjelp av manuelle transportmetoder, for eksempel trillebør og steinvogn.

Ved manuell håndtering av steinhodene skal det brukes en steinvogn som er utviklet til å være minst mulig belastende å håndtere.

Det bør om mulig brukes elektriske eller motoriserte steinvogner, samt minilessere på byggeplassen.

Hvis man på stillaset, i forbindelse med murerarbeidet, har steinhoder der mer enn halvparten av teglsteinene er brukt, og man dermed på langs av stillaset har behov for å flytte en pall med de resterende for eksempel 40 teglstein, kan dette gjøres manuelt med en steinvogn

Manuell håndtering av stein

Ved manuell håndtering av stein bør det brukes en steintang som kan håndtere maks 4 teglstein om gangen.

Vekt på teglstein

 

Hullstein

Massiv

Bredstein

Mål i mm (LxBxH)

228 x 108 x 54

228 x 108 x 54

228 x 168 x 54

Vekt i kg per stk.

1,8

2,3

3,5

Antall pr. pall (stk.)

80

80

80

Antall pr. pall (kg)

144

184

280

Vekt pr. kolli (kg)

576

736

1120

*) Tolerance +/- 10% i vekt

Arbeidsplattformer

Med en hydraulisk arbeidsplattform kan man få nøyaktig den arbeidshøyde man ønsker når man murer. Samtidig unngås tunge løft av stillasdeler. Det anbefales derfor å bruke hydrauliske arbeidsplattformer der det er mulig og praktisk gjennomførbart.

Fundamenter og sokler

Ved muring av fundamenter eller sokler skal arbeidet planlegges så man unngår å arbeide i belastende arbeidsstillinger under knehøyde i lengre tid. Man kan eventuelt løse problemet ved å ikke fylle opp rundt fundamentet eller sokkelen, så det kan mures herfra over knehøyde.

Steinhoder på krakker og bukker

Steinhoder skal ved bruk plasseres på forhøyede krakker eller bukker som underlag ved arbeidsstedet for å løfte steinpallen. Det gir mer hensiktsmessige arbeidsstillinger når steinene kan tas fra pallen over knehøyde, slik at kroppen belastes mindre.

Krakkene eller bukkene plasseres på stillaset og gjøres klare til at steinhodene kan settes på disse før murerarbeidet starter.

Steinpall inkludert underlag skal måle minst 20 cm. Det er viktig at steinhodene – ved transport fra lagringssted til arbeidssted – settes så tett som mulig på arbeidsstedet der murerarbeidet skal utføres.

Levering og oppbevaring av stein

Lastebilsjåføren som leverer steinhoder skal ha nøyaktig melding om hvor på byggeplassen teglsteinene skal leveres og oppbevares før oppmuring. På den måten unngås unødvendig og vanskelig transport av teglsteinene på byggeplassen. Det er svært viktig at teglstein og andre teglprodukter til murverk oppbevares tørt og beskyttet mot vær og regn.

Kapping av teglstein

Kapping av teglstein skal foregå med verktøy som ikke belaster rygg og skuldre.

Ved mekanisk bearbeiding av teglsteinene er det anbefalt med bruk av beskyttelsesbriller og støvmaske. Det gjelder ved for eksempel kapping, deling eller skjæring av stein. Våtskjæring gir minst støvutvikling. Når sånne byggematerialer bearbeides, kan det utvikles støv som inneholder små mengder kvarts. Det vil være respirable partikler i støvet, det vil si partikler som er så små at de kan pustes helt ned i lungene (alveolene). Respirabelt støv irriterer slimhinnene og samler seg i lungene. Det er fare for at mange års daglig påvirkning av kvartsstøv kan gi utvikling av silikose (steinlunger).

Farlige stoffer

Råmaterialet ved produksjon av teglstein er naturlig forekommende leire. Teglstein, samt andre teglprodukter, brennes ved høy temperatur. Derfor avgir de ikke kjemikalier, gasser eller farlige stoffer som kan påvirke omgivelsene i form av inneklima eller utvasking til jord og grunnvann.

Man bør likevel sikre seg ved støvutvikling fra mekanisk bearbeiding av teglstein ved å bruke korrekt støvmaske.

Vedlikehold av teglstein

Teglstein har levetid på mange år. I Norge finnes det eksempler på teglsten som er 900 år gamle. Teglstein krever vanligvis ikke vedlikehold, er svært fargebestandige og får med årene en svært vakker patinering.


 

LESS-teglstein er en fordel for mureren også

Med 10 % mindre råmateriale er en LESS-teglstein lettere enn en tradisjonelle teglstein.

Men hva syns murerne egentlig om å mure med vår nye LESS-teglstein? Merker de en forskjell ute på selve byggeplassen?

Les mer


 

Bestill vår 3-i-1 til arkitekten

Inspirasjon, kolleksjon og skissedel i én bok.

Bli inspirert til mønstermurverk med en overflod av farger, uttrykk og nyanser av teglstein.

Bestill 3-i-1 til arkitekten


 

Siste artikler

0Resultater


 

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.