Murerske og mursten


 

Arbeidsmiljø – leverandørbruksanvisning

Murerarbeid kan innebære mange tunge løft og belastende arbeidsstillinger som på sikt kan gi risiko for helseskade, og det bør tilrettelegges på byggeplass for gode arbeidsstillinger og å redusere tunge løft.


 


 

Levering og oppbevaring av stein

Teglstein og andre delprodukter til murverk skal oppbevares tørt og beskyttet mot vær og nedfukting.

Kapping av teglstein

Kapping av teglstein skal foregå med verktøy som ikke belaster rygg og skuldre.

Ved mekanisk bearbeiding av teglsteinene er det anbefalt med bruk av beskyttelsesbriller og støvmaske. Det gjelder ved for eksempel kapping, deling eller skjæring av stein. Våtskjæring gir minst støvutvikling. Bearbeidelse av tegl kan utvikle støv som inneholder små mengder kvarts. Det vil være respirable partikler i støvet, det vil si partikler som er så små at de kan pustes helt ned i lungene og respirabelt støv irriterer slimhinnene og samler seg i lungene. Det er fare for at mange års daglig påvirkning av kvartsstøv kan gi utvikling av silikose (steinlunger).

Farlige stoffer

Råmaterialet ved produksjon av teglstein er naturlig forekommende leire. Teglstein, samt andre teglprodukter, brennes ved høy temperatur. Derfor avgir de ikke kjemikalier, gasser eller farlige stoffer som kan påvirke omgivelsene i form av inneklima eller utvasking til jord og grunnvann.


 

LESS-teglstein er en fordel for mureren også

LESS-teglsteinen vår veier 15 % mindre enn en tradisjonell, dansk bløtstrøken teglstein.

Det reduserer CO2-utslippet ved transport, samtidig som den lettere steinen er til stort gavn for arbeidsmiljøet på byggeplassen.

Men hva syns murerne egentlig om å mure med vår nye LESS-teglstein? Merker de en forskjell ute på selve byggeplassen?
 


 

Bestill vår 3-i-1 til arkitekten

Inspirasjon, kolleksjon og skissedel i én bok.

Bli inspirert til mønstermurverk med en overflod av farger, uttrykk og nyanser av teglstein.

Bestill 3-i-1 til arkitekten


 

Siste artikler

0Resultater


 

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.