Apartment buildings, Thomas B. Thrigesgade, in Odense, Facing Bricks W 447 Flint and W 445 Hvede

Antigraffitibehandling

Problemer med tagging og graffiti er økende, og med dette også behovet for eiendomsbesittere og byggherrer å beskytte bygningsmassen.

På markedet i dag finnes mange typer antigraffitibehandling. Produktene er forskjellige, med ulike bestanddeler og tekniske egenskaper som gjør produktene mer eller mindre egnet som overflatebehandling av teglmurverk.

En antigraffitibehandling skal ivareta flere forhold. Den skal beskytte fasaden mot inntrenging av graffiti og muliggjøre fjerning av dette på en måte som ikke skader underlaget, samtidig som den ikke reduserer murverkets tekniske eller estetiske egenskaper eller fasadens levetid.

En overflatebehandling vil i større eller mindre grad gjøre overflaten tettere og øke klimapåkjenningen på murverket. Dette kan medføre oppsamling av fukt og salter bak overflatebehandlingen og resultere i fukt- og frostskader. Det er avgjørende at produktet som benyttes er diffusjonsåpent, men også riktig utførelse av behandlingen er avgjørende for at resultatet skal bli vellykket. Utførelse skal skje i samarbeid med leverandør av produktet eller ihht dennes anvisning.

Vi har også sett eksempler på at der kun nederste del av fasaden antigraffitibehandles kan inntrengt fukt på oversiden øke fuktbelastningen på det behandlede murverket. Dersom ikke fukt og salter får tørke ut vil dette kunne gi misfarging på innsiden av behandlingen. Det bør også stilles estetiske krav til en overflatebehandling, det bør ikke være synlig at noe er påført, og det bør unngås å benytte produkter som gir en blank overflate eller endrer fargen på murverket.

Det finnes etter hvert mang gode produkter og seriøse aktører. Vår erfaring er at en seriøs leverandør av antigraffitibehandling har ingen problemer med å påta seg ansvaret for sitt produkts egnethet og funksjon. Det vil likevel alltid være nyttig å be om referanseprosjekter der de aktuelle produktene er benyttet for å se hvordan produktene over tid fremstår teknisk og estetisk.

 

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.