Bærekraftige produkter

Sustainability, baeredygtighed

 

Våre teglstein, takstein, bekledningstegl og marktegl er basert på naturlige råvarer og står for innovativ bygging, livskvalitet, varig verdi og lang levetid.

Produktene gjennomgår omfattende tester for i forbindelse med deklarasjoner, sertifiseringer og EDP-er.

 

Bærekraftig produktstyring

Vår produktutvikling tar utgangspunkt i ønsket om å produsere holdbare og innovative byggematerialer som skaper verdi for våre kunders bygg.

Det nyeste skuddet på stammen er utviklingen av vår bløtstrøkne teglstein i serien LESS. Utviklingen av LESS tar utgangspunkt i ønsket om reduksjon av CO2 og samtidig en reduksjon av leiren som er den naturlige råvaren. Og det har vi lykkes med. De tre hullene i den bløtstrøkne teglsteinen er unikt på markedet og reduserer både råvare- og energiforbruket.

LESS teaser

Lang levetid på teglstein, takstein, bekledningstegl og marktegl

Lang levetid er et viktig parameter når det gjelder byggematerialets bærekraft. Jo lengre levetiden er, desto færre ressurser må det brukes på reparasjoner og nybygg, og desto mindre blir materialets påvirkning på miljøet. Den miljøpåvirkningen som stammer fra teglets produksjonsprosess, er svært lav sett over hele produktets levetid. Det er adskillige eksempler på bygninger som er oppført med teglstein og takstein i tegl som har stått i over 150 år.

 

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling spiller en sentral rolle i vår virksomhet. Hos Wienerberger er forskning og utvikling sentralstyrt, men de fleste av de oppnådde resultatene implementeres lokalt. Vi driver fem forskningssentre på tvers av Europa, hvert av dem med spesialisering innen en bestemt produktgruppe. All forskning utføres med bærekraft for øye. Vi bruker FEM (Finite Element Method) for å optimalisere produksjonskostnadene, spesielt innen taksektoren.

 

_____

 

LESS - en miljøvennlig bløtstrøken teglstein

LESS reduserer både C02-avtrykket og råvareforbruket med tosifrede prosentsatser.

Les om LESS her.

Siste nytt om bærekraft

0Resultater

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.