Public sauna in Raua street in Tallinn. Used materials: Terca solid bricks Dresden smooth BWK 140/19NF.

Vintermuring

Gode råd om vintermuring

 

Med vintermuring menes murarbeid under + 5 0 C.

Det skal gjøres nødvendige tiltak, f.eks. tildekking og oppvarming, for å sikre gunstige klimaforhold under utførelse og herding, i henhold til NS 3420-N.

  • All tegl som lagres på byggeplass skal dekkes til, evt. plasseres under tak. For å unngå kondens fjernes plasten på toppen av pallene. Teglstein og andre komponenter for innmuring, som bindere og armering, bør være fri for is og ha en temperatur på min 0 0 C.

  • Benytt fabrikkframstilt mørtel og følg anvisningen for anbefalt vannmengde, eventuelt reduser vannmengden.

  • Isoler mørteldukene og bruk varmt vann, ca. 60 0C. Murmørtel bør ha en temperatur på minimum +5 0 C. Ferdig blandet mørtel skal ikke ha høyere temperatur enn +50 0C. Bland ikke store blandinger

  • Ved kuldegrader kan frysepunktnedsettende stoffer benyttes iht. produsentens anvisninger. Bruk aldri kloridholdige frysepunktnedsettende stoffer.

  • Nyoppført murverk skal ikke fryse før tilfredsstillende fasthet er oppnådd.

  • Beskytt mot nedbør og dekk til murkrone og isolasjon mot nedbør når arbeidet avsluttes for dagen. Dekk til telgpallene på stillaset etter dagens økt.

  • Murte avslutninger som sålbenk og murkrone skal holdes tildekket inntil nødvendig beskyttelse / beslag er utført. Alt murverk som ikke skal overflatebehandles skal beskyttes mot nedsmussing i byggetiden.

  • Det anbefales å mures så rent som mulig og fortløpende rengjøre murverket med kost og eventuelt rent vann når fugene har herdet tilstrekkelig. Dersom rengjøring med syre er beskrevet, må dette aldri foregå i minusgrader eller i sterk sol. Feil utførelse av syrevasking kan ødelegge tegloverflaten og gi økt saltutslag. 

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.